OBS:

Grundet Covid-19 er efteruddannelsesperioden forlænget med 12 mdr. Det gælder for alle som har efteruddannelsesperioden 2019-2020 og 2020-2021. Du har derfor 12 mdr. yderligere til at opnå dit lektionskrav. Efteruddannelsesperioderne vil se således ud:

Efteruddannelsesperioden 2019-2020 ændres til 2019-2021.

Efteruddannelsesperioden 2020-2021 ændres til 2020-2022.

Vær opmærksom på at Kompetenceforløbet ikke forlænges. Dvs. hvis du er i gang med dit kompetenceforløb vil din kompetenceperiode fortsat være 2019-2020 eller 2020-2021.

 

Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde, er forpligtet til at opfylde Dansk Ejendomsmæglerforenings regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse. Det gælder derfor både dig, som er personligt medlem (MDE) og dig, der ikke er personligt medlem af DE (Ikke-MDE).

Dansk Ejendomsmæglerforenings ”Generelle normer om etisk adfærd” stiller krav til, at alle indehavere og medarbejdere har den fornødne kompetence og erfaring til at udføre mægleropgaver, inden man udfører dem. Dvs. at inden en person udfører en opgave, skal personen have tilstrækkelig oplæring og kendskab til samt viden om regler, normer, kutyme mm. For at sikre, at alle medarbejdere og indehavere har grundlæggende kompetencer og viden om de mægleropgaver, der udføres i ejendomsformidlingsvirksomhederne, har DE’s bestyrelse vedtaget et regelsæt, som fastsætter minimumskravene til medarbejdernes og indehavernes deltagelse i diverse uddannelsesaktiviteter. 

Regelsættet indebærer et krav til gennemførsel af DE’s kompetenceforløb samt gennemførsel af løbende efteruddannelse. 

Læs mere om de to krav her


Reglerne om krav til kompetenceforløb og løbende efteruddannelse er ændret med virkning fra
den 1. januar 2020.

Vær opmærksom på, at normsættets krav til kompetence og uddannelse skal opfyldes senest den 1. januar 2021.

Læs mere her