DE's kompetenceforløb består af otte kompetencekurser. Kurserne er for dig, der enten er helt ny i en DE-medlemsvirksomhed eller som har mæglerfaglig erfaring, men har været væk fra en DE-medlemsvirksomhed i over to år. Kompetencekurserne indgår også ved oplæring af nye arbejdsopgaver og funktioner for den erfarne ejendomsmægler. Alle der har behov for kurset kan deltage.

Kompetencekurserne kan tages i vilkårlig rækkefølge afhængigt af, hvornår du skal udføre den pågældende opgave, som kurset/kurserne giver kompetence til, jf. DE’s Generelle normer om etisk adfærd, norm C 3. Vi vil dog anbefale dig at tage kurserne i den prioriterede rækkefølge, som kan findes længere nede på siden her. Kurserne overlapper i mange tilfælde hinanden indholdsmæssigt og er bygget op om den naturlige rækkefølge på trinene i en ejendomshandel. Derfor giver det eksempelvis dårlig mening at starte med kurset ”Købsaftalen”, da du vil mangle al den grundlæggende viden fra de foregående trin i ejendomshandlen, som leder op til ”Købsaftalen”.

Det er ikke et krav, at du tager alle otte kompetencekurser, hvis du ikke har behov for det i relation til de mægleropgaver, du skal varetage. Men du vil opleve, at det ofte ikke er nok at deltage på de fire obligatoriske kurser for at have de fornødne kompetencer til at udføre alle de forskellige mægleropgaver i butikken.Skal du eksempelvis foretage fremvisninger alene, skal du som minimum have taget kompetencekurset ”Fremvisning”. Skal udtale dig til kunder om, hvad der står i salgsopstillingen, skal du have deltaget på kompetencekurset ”Salgsopstilling A-Z” først. Derfor er det vigtigt, at du i fællesskab med din leder gør dig klart, hvilke mægleropgaver du skal varetage og dermed hvilke kompetencekurser, der er nødvendige i dit oplæringsforløb.

Se den nye brochure her


OBS! Kompetencekurserne skal ses som et supplement til den uundværlige oplæring, der finder sted i butikken. Kurserne kan ikke stå alene og erstatte den oplæring.


Anbefalinger til prioriteret rækkefølge af kompetencekurserne 

Hvis du både skal arbejde med salg og sagsbehandling: 

 1. Kompetencekursus – Markedsføring
 2. Kompetencekursus – Salgsopstilling A-Z
 3. Kompetencekursus – Før salg
 4. Kompetencekursus – Købsaftalen
 5. Kompetencekursus – Efter salg
 6. Kompetencekursus – Fremvisning
 7. Kompetencekursus – Kommissionering
 8. Kompetencekursus – Finansiering


Hvis du skal arbejde som sælgertrainee:

 1. Kompetencekursus – Salgsopstilling A-Z
 2. Kompetencekursus – Købsaftalen
 3. Kompetencekursus – Fremvisning
 4. Kompetencekursus – Kommissionering
 5. Kompetencekursus – Finansiering

Hvis du er sagsbehandlertrainee:

 1. Kompetencekursus – Markedsføring
 2. Kompetencekursus – Salgsopstilling A-Z
 3. Kompetencekursus – Før salg
 4. Kompetencekursus – Købsaftalen
 5. Kompetencekursus – Efter salg

 

Vær opmærksom på, at normsættets krav til kompetence og uddannelse skal opfyldes senest den 1. januar 2021.

Læs mere her

Faktaboks normer om etisk adfærd