OBS:

Grundet Covid-19 er efteruddannelsesperioden forlænget med 12 mdr. Det gælder for alle som har efteruddannelsesperioden 2019-2020 og 2020-2021. Du har derfor 12 mdr. yderligere til at opnå dit lektionskrav. Efteruddannelsesperioderne vil se således ud:

Efteruddannelsesperioden 2019-2020 ændres til 2019-2021.

Efteruddannelsesperioden 2020-2021 ændres til 2020-2022.

Vær opmærksom på at Kompetenceforløbet ikke forlænges. Dvs. hvis du er i gang med dit kompetenceforløb vil din kompetenceperiode fortsat være 2019-2020 eller 2020-2021.

 

DE’s uddannelsesafdeling kontrollerer, om alle medlemsvirksomhederne overholder uddannelseskravene.

Som indehaver har du mulighed for at se dine ansattes kursusdeltagelse i DE's kursussystem.

Du finder en vejledning til funktionen her.


Bod ved manglende overholdelse af kravene 

Ved manglende overholdelse af uddannelseskravene får medlemsvirksomheden en bod på 3.000 kr. pr. medarbejder/indehaver, der ikke har efterlevet kravene. Beløbet er fastsat af DE’s bestyrelse. En betalt bøde fritager ikke dig/medarbejderne fra at indhente de manglende lektioner. Man kan således ikke betale sig fra at undlade at efteruddanne sig. 


Du skal kunne dokumentere kursusdeltagelsen

Du skal til en hver tid kunne dokumentere din deltagelse i henhold til DE's regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse. Dokumentationskravet gælder både for din deltagelse i uddannelsesaktiviteten samt uddannelsesaktivitetens indhold og længde. Dokumentation kan være i form af din kursusbekræftelse og/eller dit kursusbevis. 

Du skal gemme din dokumentation i mindst tre år.