OBS:

Grundet Covid-19 er efteruddannelsesperioden forlænget med 12 mdr. Det gælder for alle som har efteruddannelsesperioden 2019-2020 og 2020-2021. Du har derfor 12 mdr. yderligere til at opnå dit lektionskrav. Efteruddannelsesperioderne vil se således ud:

Efteruddannelsesperioden 2019-2020 ændres til 2019-2021.

Efteruddannelsesperioden 2020-2021 ændres til 2020-2022.

Vær opmærksom på at Kompetenceforløbet ikke forlænges. Dvs. hvis du er i gang med dit kompetenceforløb vil din kompetenceperiode fortsat være 2019-2020 eller 2020-2021.

 

DE’s uddannelsesafdeling vurderer, hvilke uddannelsesaktiviteter, som er lektionsgivende efteruddannelse, og fastsætter antal lektioner for den enkelte uddannelsesaktivitet.

Uddannelsesaktiviteter skal have en vis faglig tyngde og tilføre kursisterne ny viden inden for enten salg, ledelse eller det mæglerfaglige område for at være lektionsgivende. Efteruddannelsen har til formål at sikre en korrekt faglig håndtering af de opgaver, der varetages i forhold til kunderne. Et kursus, der f.eks. skal godkendes som et mæglerfagligt kursus, skal derfor som udgangspunkt omhandle de faglige regler, normer, etik osv., der gælder ved formidling af ejendomme, vurderinger m.v.


Vurderingen af hvorvidt en uddannelsesaktivitet er lektionsgivende, fortages ud fra følgende:

  • Uddannelsesaktiviteten skal tilføre personen ny/opdateret viden, færdigheder eller kompetencer med henblik på at sikre, at opgaverne i virksomheden udføres på et højt fagligt niveau, så kundetilfredsheden højnes.
  • Uddannelsesaktiviteten skal være inden for emnerne mæglerfaglig, salg eller ledelse.
  • Undervisningen skal afvikles som en formaliseret læringsaktivitet og varetages af en faglig ekspert inden for det pågældende område.


Følgende uddannelsesaktiviteter betragtes som lektionsgivende efteruddannelse:

  • DE’s efteruddannelseskurser.
  • DE’s kompetencekurser efter kompetenceforløbet er gennemført.
  • Mæglerfaglige kredsarrangementer (indbydelsen angiver om arrangementet tæller lektioner).
  • Uddannelsesaktiviteter udbudt af professionelle kursusudbydere - læs mere om godkendelse af eksterne kurser her.
  • Relevant kompetencegivende uddannelse, fx fag på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning eller Diplom i vurdering og ejendomsinvestering mv.
  • Varetagelse af undervisning på eller udarbejdelse af undervisningsmaterialer til relevant kompetencegivende uddannelse.


Godkendelse af ekstern lektionsgivende efteruddannelsen 

DE godkender løbende eksterne uddannelsesaktiviteter som efteruddannelse, hvilket vi blandt andet får kendskab til gennem henvendelser fra medlemmerne. Al godkendt efteruddannelse er blevet vurderet af DE i forhold til, hvor mange lektioner det tæller. Lektionsantallet hænger ikke nødvendigvis sammen med kursets varighed.

Du finder allerede godkendte kurser på din kursusprofil under menupunktet "eksterne kurser". Tryk på knappen ”opret” hvorefter du ved valg af kursusudbyderen kan se, hvilke eksterne uddannelsesaktiviteter, uddannelsesafdelingen har godkendt. Her er en vejledning til registrering af eksterne kurser.

Hvis du har et kursus, du gerne vil have godkendt, så læs mere om godkendelsesproceduren her.