FAQ om nye vedtægter

De nye vedtægter for DE trådte i kraft pr. 1.1 2024. Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål. Siden bliver løbende opdateret.

FAQ

 • Hvorfor skal DE have nye vedtægter?

  Repræsentantskabet i DE har vedtaget nye vedtægter. Det sker som led i DE’s mission og vision om at fremtidssikre branchen. 

  Kerneområdet for DE fortsætter med at være ejendomsformidling, men de nye vedtægter åbner op for, at medlemmerne kan indtage nye forretningsområder. Samtidig åbner det op for muligheden for at forenkle og digitalisere DE’s medlemsservice og komme tættere på vores medlemmer.  

  Det åbner også op for, at alle virksomheder, der beskæftiger sig med juridisk eller økonomisk rådgivning inden for fast ejendom, kan blive medlemmer. Det gælder fx ejendomsadministration og finansiel rådgivning, mens fx energikonsulenter, landinspektører og bygningssagkyndige ikke kan blive medlemmer. 

 • Hvem må bruge betegnelsen MDE?

  Betegnelsen MDE (medlem af DE) må kun bruges af de medlemmer, som er optaget i ejendomsmæglerregisteret, har bestået eksamen som diplomvaluar eller har været ansat i minimum to år i en erhvervsmæglervirksomhed (der i hele perioden har været medlem af DE). Det skyldes, at betegnelsen kan forveksles med ejendomsmæglertitlen.   

 • Hvad sker der med DE’s kollektive ansvarsforsikring?

  Forsikringsdækningen i DE's kollektive ansvarsforsikring er udvidet til også at omfatte de nye forretningsområder. Som noget nyt forhøjes dækningen for erhvervshandler til kr. 10 mio. pr. skade.

 • Hvem kan blive personligt medlem?

  Fremover bliver alle personer – ansatte som indehavere – som har kundekontakt og er beskæftiget i en medlemsvirksomhed medlemmer af DE.  

  Det sker, fordi vi ønsker at skabe større samhørighed mellem branchen og DE og samtidig ønsker at synliggøre den værdi, som medlemskabet af DE giver.  

 • Skal jeg som indehaver betale mere i kontingent?

  Nej. Der kommer som udgangspunkt ikke kontingentstigninger som følge af de nye vedtægter.  

  Strukturen for kontingentbetaling er ikke ændret og består fortsat af et fast bidrag pr. forretningssted og et variabelt beløb i forhold til antal beskæftigede pr. forretningssted.

 • Hvornår er man en "ny ejer" ifølge vedtægterne?

  ”Ny ejer” bruges alene i forbindelse med overdragelse af en eksisterende forretning til en anden medlemsvirksomhed.

  Hvis en ejer fx ønsker at optage en kompagnon i sin virksomhed, og virksomheden drives som enkeltmandsvirksomhed, kræver det, at der stiftes en ny virksomhed i cvr-registeret

  Vi antager, at de 2 nye ejere ejer 50% hver.

  Forretningen overdrages nu til den nye fælles medlemsvirksomhed. Der er i dette tilfælde ikke tale om en ny ejer, da den tidligere ejer er medejer af den nye medlemsvirksomhed.