Kontingent og forsikring

Her kan du læse om DE's kontingent og forsikringsstruktur.

Opkrævning af kontingent og forsikring

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) opkræver kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie. Beløbene herfor betales på baggrund af antal beskæftigede i medlemsvirksomhedens drift med undtagelse af praktikanter. Har medlemsvirksomheden tilknyttet eksterne konsulenter, medregnes disse i antal beskæftigede, medmindre den eksterne konsulent er medlem af DE.

Kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie opkræves kvartalsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie faktureres hvert kvartal ud fra hvad der er registreret i Dansk Ejendomsmæglerforenings medlemsdatabase pr. forretning ved det udløbende kvartals afslutning.

Det er indehaverens ansvar at meddele Dansk Ejendomsmæglerforenings sekretariat fratrædelser og nyansættelser senest den 15. i måneden op til kvartalsskiftet.

Der opkræves ikke for nyansættelser i det løbende kvartal, fx ved en ansættelse pr. 1. april vil vedkommende være gratis for medlemsvirksomheden i 3 måneder.

Det refunderes ikke kontingent og forsikring til en medlemsvirksomhed, der for eksempel har glemt at oplyse Dansk Ejendomsmæglerforenings sekretariat, at en beskæftiget er fratrådt efter den 15. i måneden op til kvartalsskiftet (der udstedes ikke kreditnota).

Indehaveren kan via ”Mit DE” under funktionen ”Administrer ansatte" til enhver tid se antal beskæftigede i forretningen.

Ændringer til antal beskæftigede i forretningen sendes til medlemsafdelingen på mail til medlemsafdeling@de.dk senest den 15. i måneden op til kvartalsskiftet. Medlemsafdelingen kvitterer for ændringen til afsender. Husk at meddele navn på de til-/fratrådte.

Gældende satser

  Kontingent pr. kvartal ex. moms
Beløb pr. forretningssted 2.705,50
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 479,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 239,50
Beløb pr. beskæftiget (36+) 119,75

 

 

  Forsikring pr. kvartal 
Beløb pr. forretningssted 1.815,00
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 330,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 165,00
Beløb pr. beskæftiget (36+) 82,50

 

Kredskontingent pr. kvartal ex. moms 1. kreds 2. kreds 3. Kreds 4. kreds 5. kreds 6. kreds 7. kreds 8. Kreds
Beløb pr. forretningssted 456,00 600,00 353,00 553,50 500,00 476,00 605,00 555,00
Beløb pr. person (1-15) 69,25 100,00 62,00 113,25 100,00 83,00 124,00 95,00
Beløb pr. person (16-35)

34,75 100,00 31,00 56,75 60,00 42,00 62,25 47,50
Beløb pr. person (36+) 17,25 100,00 16,00 28,40 30,00 21,00 31,15 23,75