Kontingent og forsikring

Her kan du læse om DE's kontingent og forsikringsstruktur.

Opkrævning af kontingent og forsikring

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) opkræver kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie for de beskæftigede i forretningen, der har adgang til ”Mit DE” (Vidensbanken, e-learning mm). Alle beskæftigede i medlemsvirksomheden, der udfører mæglerfaglige opgaver, skal oprettes og have adgang til ”Mit DE”.

Der betales ikke kontingent og forsikring for øvrige ansatte i medlemsvirksomheden, for eksempel HR-medarbejdere, sekretærer, bogholdere og lignende, som ikke udfører mæglerfaglige opgaver.

Kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie opkræves kvartalsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Kontingent til DE og kredsen samt forsikringspræmie faktureres hvert kvartal ud fra hvad der er registreret i Dansk Ejendomsmæglerforenings medlemsdatabase pr. forretning ved det udløbende kvartals afslutning.

Det er indehaverens ansvar at meddele Dansk Ejendomsmæglerforenings sekretariat fratrædelser og nyansættelser senest den 15. i måneden op til kvartalsskiftet.

Der opkræves ikke for nyansættelser i det løbende kvartal, fx ved en ansættelse pr. 1. april vil vedkommende være gratis for medlemsvirksomheden i 3 måneder.

Det refunderes ikke kontingent og forsikring til en medlemsvirksomhed, der for eksempel har glemt at oplyse Dansk Ejendomsmæglerforenings sekretariatet, at en beskæftiget er fratrådt efter den 15. i måneden op til kvartalsskiftet (der udstedes ikke kreditnota).

Indehaveren kan via ”Mit DE” under funktionen ”Administrer ansatte" til enhver tid se antal beskæftigede i forretningen.

Ændringer til antal beskæftigede i forretningen sendes til medlemsafdelingen på mail til medlemsafdeling@de.dk senest den 15. i måneden op til kvartalsskiftet. Medlemsafdelingen kvitterer for ændringen til afsender. Husk at meddele navn på de til-/fratrådte.

Der opkræves kontingent og forsikring til Dansk Ejendomsmæglerforening for beskæftigede på barsel og sygemeldte på linje med øvrige ansatte, da vedkommende fortsat er ansat i medlemsvirksomheden.

 

Gældende satser

  Kontingent pr. kvartal excl. moms
Beløb pr. forretningssted 2.582,75
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 457,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 228,50
Beløb pr. beskæftiget (over 36) 114,25

 

 

  Forsikring pr. kvartal 
Beløb pr. forretningssted 1642,00
Beløb pr. beskæftiget (1-15) 300,00
Beløb pr. beskæftiget (16-35) 150,00
Beløb pr. beskæftiget (over 36) 75,00

 

Kredskontingent pr. kvartal excl. moms 1. kreds 2. kreds 3. Kreds 4. kreds 5. kreds 6. kreds 7. kreds 8. Kreds
Beløb pr. forretningssted 456,00 600,00 353,00 553,50 500,00 476,00 605,00 555,00
Beløb pr. person (1-15) 69,25 100,00 62,00 113,25 100,00 83,00 124,00 95,00
Beløb pr. person (16-35)

34,75 100,00 31,00 56,75 60,00 42,00 62,25 47,50
Beløb pr. person (over 36) 17,25 100,00 16,00 28,40 30,00 21,00 31,15 23,75