Om DE

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) er en brancheorganisation for ca. 90% af landets ejendomsmæglere.

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening arbejder vi for et velfungerende og trygt boligmarked og varetager i det daglige ejendomsmæglernes politiske interesser. Vi yder mæglerfagligrådgivning til vores medlemmer, driver kursusvirksomhed og står for meget af deres efteruddannelse både in-house og i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover publicerer vi løbende statistikker og analyser, som giver et indblik i udviklingen på boligmarkedet.

Organisationsplan

Dansk Ejendomsmæglerforening består af et repræsentantskab, en bestyrelse, otte kredsformænd samt otte kredse fordelt over hele landet. Derudover råder foreningen over et sekretariat med 33 medarbejdere.

Hver enkelt kreds vælger selv en kredsbestyrelse, en kredsformand og et antal repræsentanter. Ved det årlige repræsentantskabsmøde vælges foreningens formand og foreningens bestyrelse.

Kredse
Organisationsplan
Kredskort
Kredskort

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om DE’s repræsentantskab, bestyrelse eller et af foreningsudvalgene? Så klik på nedenstående kasser.