Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

 

 

 

Kæde

Jun. 21 Sep. 21 Dec. 21 Mar. 22 Jun. 22 Sep. 22 Dec. 22
Mindre kæder og selvstændige 595 621 614 635 640 642 639
home 472 463 468 482 479 463 461
Nybolig 572 565 575 567 568 554 536
DanBolig 432 448 457 458 453 464 451
RealMæglerne 155 158 163 165 165 164 163
EDC Mæglerne 664 677 678 685 692 705 691
Estate 156 159 164 167 164 162 158
DSEmægler 288 297 292 292 298 297 275
I alt 3334 3388 3411 3451 3459 3451 3374

 

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

 

 

 

Kæde Jun. 21 Sep. 21 Dec. 21 Mar. 22 Jun. 22

Sep. 22

Dec. 22
Mindre kæder og selvstændige 337 350 348 359 359 363 359
home 186 186 186 186 187 189 188
Nybolig 225 225 226 225 227 227 222
DanBolig 153 155 157 156 155 157 156
RealMæglerne 90 93 91 92 95 91 86
EDC Mæglerne 254 254 254 254 254 254 253
Estate 87 86 85 86 86 85 78
DSEmægler 156 157 159 159 158 159 145
I alt 1488 1506 1506 1517 1521 1525 1487

 

 

Årlige medlemstal

 

mEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER  
Medlemmer - ultimo året 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mindre kæder og selvstændige 451 501 568 585 614 639
home 473 469 469 476 468 461
Nybolig 519 529 544 549 575 536
DanBolig 370 395 405 405 457 451
RealMæglerne 151 145 154 153 163 163
EDC Mæglerne 646 655 649 653 678 691
Estate mæglerne 133 135 135 148 164 158
DSE (og MDE) 293 288 291 285 292 275
I alt 3036 3117 3215 3254 3411 3374

 

Associerede/

passive

301 300 306 313 303 300

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER  
Forretninger - ultimo året 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Mindre kæder og selvstændige 262 284 325 341 348 359
home 175 178 183 182 186 188
Nybolig 229 225 219 223 226 222
DanBolig 152 151 149 148 157 156
RealMæglerne 90 93 92 91 91 86
EDC Mæglerne 241 250 251 254 254 253
Estate mæglerne 72 74 81 86 85 78
DSE (og MDE) 156 155 156 152 159 145
I alt 1377 1410 1456 1477 1506 1487

 

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal Længere Tidsserie Til Hjemmeside marts 2022