Medlemstal

I tabellerne herunder kan du se udviklingen i antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Oversigterne herunder viser alene antallet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. De enkelte kæder kan godt have flere ansatte og forretningssteder end dem, der er opgjort her på siden.

 

Kvartalsvise medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ MEDLEMMER

 

Kæde

Dec. 
21
Mar. 
22
Jun. 
22
Sep.
22
Dec.
22
Mar.
23

Jun.
23

Mindre kæder og selvstændige 614 635 640 642 639 619 638
home 468 482 479 463 461 423 434
Nybolig 575 567 568 554 536 511 501
DanBolig 457 458 453 464 451 410 414
RealMæglerne 163 165 165 164 163 152 151
EDC Mæglerne 678 685 692 705 691 679 685
Estate 164 167 164 162 158 142 143
DSEmægler 292 292 298 297 275 275 273
I alt 3411 3451 3459 3451 3374 3211 3239

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Kæde

Dec. 
21
Mar. 
22
Jun. 
22
Sep.
22
Dec.
22
Mar.
23
Jun.
23
Mindre kæder og selvstændige 348 359 359 363 341 346 345
home 186 186 187 189 188 190 190
Nybolig 226 225 227 227 222 220 219
DanBolig 157 156 155 157 156 156 155
RealMæglerne 91 92 95 91 86 86 85
EDC Mæglerne 254 254 254 254 253 253 253
Estate 85 86 86 85 78 77 74
DSEmægler 159 159 158 159 163 162 161
I alt 1506 1517 1521 1525 1487 1490 1482

ÅRLIGE MEDLEMSTAL

 

Medlemmer - ultimo året

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mindre kæder og selvstændige 451 501 568 585 614 624
home 473 469 469 476 468 461
Nybolig 519 529 544 549 575 536
DanBolig 370 395 405 405 457 451
RealMæglerne 151 145 154 153 163 163
EDC Mæglerne 646 655 649 653 678 691
Estate 133 135 135 148 164 158
DSEmægler 293 288 291 285 292 290
I alt 3036 3117 3215 3254 3411 3374
             

Associerede/

passive

301 300 306 313 303 300

 

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ FORRETNINGER

 

Medlemmer - ultimo året

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mindre kæder og selvstændige 262 284 325 341 348 341
home 175 178 183 182 186 188
Nybolig 229 225 219 223 226 222
DanBolig 152 151 149 148 157 156
RealMæglerne 90 93 92 91 91 86
EDC Mæglerne 241 250 251 254 254 253
Estate 72 74 81 86 85 78
DSEmægler 156 155 156 152 159 163
I alt 1377 1410 1456 1477 1506 1487

Flere medlemstal

Her kan du hente en tabel, der viser medlemstallene i DE tilbage fra år 2000.

Medlemstal Længere Tidsserie Til Hjemmeside marts 2022