Klagenævn

Klagenævnet for Ejendomsformidling er et ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere. Nævnet behandler ikke klager vedrørende erhverv.

Klagenævn

Nævnet er underlagt Forbrugerklagenævnsloven, og organisationerne bag nævnet er Forbrugerrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Grundejernes Landsorganisation.

Klagenævnet for Ejendoms-formidling

Besøg klagenævnets hjemmeside

Nævnet