I dag kan du ikke få lov at kalde dig Ejendomsmægler uden at have BÅDE en godkendt kompetencegivende uddannelse OG praktisk relevant erhvervserfaring fra en ejendomsmægler (bolig).

Mindst to års ejendomsmæglererfaring (bolig)

Mindst to års relevant erhvervserfaring som ejendomsmægler trainee (ejendomsmæglerelev) fra en boligejendomsmægler er kravet til dig for at kunne blive optaget i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister og få lov til at benytte den beskyttede titel ejendomsmægler.

Erhvervserfaringen skal være relevant

Det er ikke lige meget, hvilke opgaver, du har udført i de to år hos en boligejendomsmægler. Indholdet skal være relevant og kvalificere dig til jobbet som "rigtig ejendomsmægler", og derfor skal du blandt andet have udført opgaver indenfor kommissionering (vurdering), salg og sagsbehandling, som er grundstenen i ejendomsmæglernes faglighed.

Erhvervsstyrelsen har på sin hjemmeside lagt en vejledning ud, der beskriver hvilke arbejdsopgaver, der kan godkendes som relevant ejendomsmæglererfaring..

Praktiktiden tæller (måske) også med

Hvis du har været i praktik hos en ejendomsmægler som led i din uddannelse til finansøkonom eller finansbachelor, kan Erhvervsstyrelsen vælge at godkende hele eller dele af praktikperioden til at tælle med i kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Anden relevant erhvervserfaring kan (måske) godkendes

Du kan ikke blive optaget i Ejendomsmæglerregisteret uden relevant erhvervserfaring specifikt fra en boligejendomsmægler. Men hvis du vil være ejendomsmægler med en beslægtet faglig baggrund som f.eks. bankrådgiver, kan en del af den erfaring muligvis godkendes til at tælle med i de to års relevant erhvervserfaring. Det vil altid bero på en individuel vurdering, som det er Erhvervsstyrelsen, der foretager, når du søger om optagelse i Ejendomsmæglerregisteret.