Med kompetencekurset ’Efter salg’ bliver du skarp på kravene til de opgaver, der hører under ”efter salg” og ”berigtigelse”. Du skal sikre dig, at alle forhold er udført og afsluttet korrekt, så sagen bliver professionelt ekspederet, og frigivelse af sælgers provenu sker rettidigt. Kurset er centreret om mæglerfagligt indhold. Du lærer ikke, hvordan du anvender dit boligsystem eller sagsbehandlingssystem, da dette er en del af din oplæring i butikken.

Udbytte:

 • Efter kurset ved du, hvad du skal være opmærksom på i forhold til lovgivning og normer i din dialog med sælger, og når du håndterer opgaver efter købsaftalen er underskrevet.
 • Efter kurset ved du, hvordan en typisk ejendomshandel forløber, herunder hvilke formularer og relevante dokumenter, du skal have styr på.
 • Efter kurset har du kendskab til uoverensstemmende accept og behandling heraf.


Indhold:

 • Proceduren for fremsendelse af en sag til pengeinstitut og advokat.
 • Købsaftalens frister.
 • Deponeringsregler.
 • Købers muligheder for omvalg.
 • Berigtigelsesopgaverne.
 • Kontrol af garantiens afløsning til kontant deponering.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen.
 • Håndtering af købsaftalens indhold.
 • Håndtering af fejl og mangler opstået efter overtagelsesdagen.
 • Frigivelse af sælgers penge.

Målgruppe:

Nye i branchen.


Form:

Kurset er en blanding af e-læring, opgaver i butikken og en kursusdag. Du kan gå i gang med e-læringen, så snart du er tilmeldt. Kurset afsluttes med en eksamen (e-læring), som skal være gennemført senest 14 dage efter kursusdagen.


Lektioner:

8 lektioner.