Med kompetencekurset ”Finansiering” lærer du om de gængse lånemuligheder, hvordan sælgers lån indfries, og hvordan regnestykket ser ud, hvis køber overtager lånene. Boligfinansiering er et farvand, der kan være svært at navigere i. Kurset her starter fra bunden, og giver dig grundlæggende forståelse for finansiering af køb af en bolig. Kurset er centreret om mæglerfagligt indhold set med sælgende mæglers øjne, du lærer ikke at udregne ydelser eller rådgive køber om finansiering.

Udbytte:

  • Efter kurset har du basal viden om finansiering, og kan redegøre for sælgers generelle finansieringsmuligheder, da du har overblik over gængse lånemuligheder, standardfinansiering og indfrielsesmetoder af sælgers eksisterende lån.
  • Efter kurset har du viden om, hvordan man beregner indfrielsen af sælgers eksisterende lån, og hvordan køber kan overtage sælgers lån, så du kan indgå i en professionel dialog med sælger.

Indhold:

  • Overblik over markedets gængse lånemuligheder
  • Kort gennemgang af standardfinansieringen
  • Indfrielsesmetoder af sælgers eksisterende lån
  • Hvad der påvirker indfrielsen af sælgers lån
  • Købers overtagelse af sælgers lån
  • Hvilken rådgivning som du må give


Målgruppe:

Nye i branchen.


Form:

Kurset er en blanding af e-læring, opgaver i butikken og en kursusdag. Du kan gå i gang med e-læringen, så snart du er tilmeldt. Kurset afsluttes med en eksamen (e-læring), som skal være gennemført senest 14 dage efter kursusdagen.


Lektioner:

8 lektioner.