På kompetencekurset ”Markedsføring” lærer du om lovgivning, normer og regler, der giver dig mæglerfaglige kompetencer til at udføre dine markedsføringsopgaver professionelt. Vær opmærksom på, at kurset ikke omhandler grafisk layout i annoncer og billedkvalitet.


Udbytte:

  • Efter kurset har du kendskab til gældende lovgivning og normer for udførelse af markedsføringsopgaver. 
  • Efter kurset har du kendskab til virksomhedsmarkedsføring.
  • Efter kurset kan du udarbejde emneannoncering efter gældende regler og lovgivning. 
  • Efter kurset kender du til reglerne for uanmodet henvendelse til forbrugere og afholdelse af konkurrencer.


Indhold:

  • Annoncering og markedsføring af ejendomme efter gældende regler – hvilke krav skal være opfyldt i forhold til lovgivning.
  • Strafferetslige og erstatningsretlige konsekvenser for fejl/ulovlig annoncering.
  • Reglerne for omdeling af flyers, direkte markedsføring, uanmodet henvendelse, placering af skilte, udstillingsmateriale etc.
  • Reglerne for afholdelse af konkurrencer og tilgift.
  • Regler i forhold til konkurrenter/kollegaer.
  • Solgt- eller gratisprincippet.


Målgruppe:

Nye i branchen.


Form:

Kurset er e-læring via din computer. Du kan gå i gang med e-læringen, så snart du er tilmeldt. Kurset afsluttes med en eksamen.


Lektioner:

6 lektioner.