Syn og Skøn / Vurdering

DE tilbyder at foreslå vurderings- samt syns- og skønsmand.

Henvendelse herom skal ske pr. mail. I emnefeltet bedes De venligst angive et eventuelt sagsnummer samt ejendommens adresse.

Det anmodes yderligere om, at De i deres e-mail giver en kortfattet beskrivelse af opgaven og ejendomstypen, inklusiv specificering af, hvorvidt der er tale om f.eks. en bolig- eller erhvervsejendom.

Formoder de, at visse medlemmer af DE kunne være inhabile i sagen, bedes dette ligeledes angivet. Vedhæft skønstema og eventuelle andre relevante dokumenter til Deres e-mail.

For at bringe en ejendomsmægler i forslag opkræver DE et honorar på 1.760,00 kr. eksklusiv moms, som opkræves automatisk hos rekvirenten. Skal faktura opkræves hos en anden betaler, skal dette fremgå tydeligt i mailen. 

Du kan forvente, at din henvendelse bliver behandlet inden for tre arbejdsdage.

Syn og Skøn