Følgende kurser mv. kan uden videre godkendes som efteruddannelse

 

 

Følgende aktiviteter kan erstatte deltagelse i efteruddannelse

  • Deltagelse i relevant kompetencegivende uddannelse

  • Deltagelse på DE’s basiskurser

  • Varetagelse af undervisning på eller udarbejdelse af undervisningsmaterialer til en relevant kompetencegivende uddannelse

  • Varetagelse af undervisning på godkendt efteruddannelseskursus

  • Andre uddannelsesaktiviteter, som er godkendt af DE’s uddannelsesafdeling, f.eks. tests.

 

Godkendte eksterne kurser

DE godkender løbende eksterne kurser, som vi blandt andet får kendskab til gennem henvendelser fra medlemmerne.

Al godkendt efteruddannelse, er forinden blevet vurderet af DE i forhold til, hvor mange lektioner det tæller for. Lektionstallet hænger ikke nødvendigvis sammen med kursets varighed.

Hvis du har et kursus, du gerne vil have godkendt, så læs mere om godkendelsesprocedure mv. her. 

Du finder allerede godkendte kurser på din kursusprofil under menupunktet "eksterne kurser". Tryk på knappen ”opret” hvorefter du ved valg af kursusudbyderen kan se, hvilke kurser uddannelsesafdelingen har godkendt.

Hvis du vil registrere et eksterne kursus og du ikke ved hvordan, kan du følge vores vejledning til registrering af eksterne kurser.