Ethvert medlem (personligt og virksomhed) er forpligtet til, at opfylde Dansk Ejendomsmæglerforening basis- og efteruddannelseskrav.

Hvis du er optaget i DE som personligt medlem på baggrund af din titel som ejendomsmægler eller diplomvaluar, har du DE-titlen: MDE (medlem af DE).

Du kan blive bedt om dokumentation for, at du overholder DE's basis- og efteruddannelseskrav. Manglende overholdelse kan udløse en bod.

Basiskravet

Du er omfattet af DE's basiskrav, hvis du enten er nyansat i eller har været væk fra en DE-medlemsvirksomhed de seneste 24 måneder. Basiskravet indebærer, at du;

  • gennemfører mindst 4 ud af 8 basiskurser - se dem her
  • af dem er basiskurset ”Mæglerfaglig intro” obligatorisk
  • gennemfører basisforløbet senest 24 måneder efter din ansættelse i DE-medlemsvirksomheden

Læs mere om DE's basiskrav her 

Efteruddannelseskravet

Alle ejendomsmæglere, der er medlemmer af DE, og alle indehavere og andre medarbejdere, der varetager mæglerfagligt arbejde, er omfattet af DE's efteruddannelseskrav. Efteruddannelseskravet følger fra 1. januar 2016 faste to-årsperioder og indebærer, at du;

  • tager 24 lektioners efteruddannelse over 24 måneder gældende fra 1. januar 2016
  • har ret til at få overført maks. 6 lektioner ud over de 24 obligatoriske lektioner til næste toårige efteruddannelsesperiode.

Lektioner

1 lektion er 45 min. Pauser og frokost tæller ikke med.