Alle er omfattet af kravet - 24 lektioner over 24 måneder

Alle ejendomsmæglere MDE og alle indehavere og andre medarbejdere, der varetager mæglerfagligt arbejde i en DE-medlemsvirksomhed, er omfattet af DE's krav og obligatorisk efteruddannelse.

Efteruddannelseskravet følger fra 1. januar 2016 faste to-årsperioder og indebærer, at du;

  • tager 24 lektioners efteruddannelse over 24 måneder gældende fra 1. januar 2016
  • har ret til at få overført maksimalt 6 lektioner ud over de 24 obligatoriske lektioner til næste toårige efteruddannelsesperiode.

 

Nye i DE er også omfattet af et basiskrav

Hvis du er ny i en DE-medlemsvirksomhed - det vil sige nyansat eller tilbage i en DE-medlemsvirksomhed efter mere end 2 år "ude" - er du udover kravet om 24 lektioner over 24 måneder - også omfattet af DE's basiskrav.

Basiskravet indebærer, at du;

  • gennemfører mindst 4 ud af 8 basiskurser - se dem her
  • af dem er basiskurset ”Mæglerfaglig intro” obligatorisk
  • gennemfører basisforløbet senest 24 måneder efter din ansættelse i DE-medlemsvirksomheden

 

Læs mere om DE's basiskrav her. 

 

Dokumentation og kontrol

DE fører kontrol med om medlemmer, indehavere og medarbejdere lever op til DE's basis- og efteruddannelsesregler, og du kan blive bedt om dokumentation for din efteruddannelse.

Manglende overholdelse kan udløse bøde. Selvom bøden betales, skal du stadig indhente de lektioner, du mangler. 

 

Lektioner

1 lektion er 45 min. Pauser og frokost tæller ikke med.

 

Læs mere i Ofte stillede spørgsmål