DE uddannelse godkender kurser på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte kursus indhold, forløb/struktur, underviser og afholdelsestid.


Indhold

Kurser med mæglerfagligt indhold kan som hovedregel godkendes. Mæglerfaglige kurser er defineret ved, at de altid handler om formidling af fast ejendom på den ene eller den anden måde.

Kurser i kunderettet salg kan som hovedregel godkendes.


Forløb/struktur

Kurset skal være tilrettelagt så det afholdes som et struktureret forløb og hvor kurset understøtter læring. F.eks. skal der være et program for kurset, og der skal foreligge oplysninger om det der undervises i.


Underviser

Underviseren skal være fagligt ekspert. Undervisere hos professionelle kursusudbydere, der udbyder kurser til forskellige virksomheder, kan som hovedregel altid godkendes. Det er f.eks. undervisere hos JUC kursuscenter, Ejendomsforeningen Danmark, Estate konference, Byens Ejendom mf.


Afholdelsestid

1 lektion er 45 minutters undervisning i et godkendt emne. Pauser og frokost tæller ikke med.


Godkendelsesprocedure

Såfremt du ønsker et eksternt kursus godkendt, skal du sende en mail til DEuddannelse@de.dk, hvor du anmoder om godkendelse af kurset. 

Du bedes være opmærksom på, at anmodning om godkendelse af et ikke-forhåndsgodkendt efteruddannelseskursus eller anden aktivitet som erstatning for efteruddannelse, altid skal fremsendes snarest muligt og senest 14 dage før kursets/aktivitetens afvikling.

Følgende oplysninger skal medsendes:

  • Skemaet ”Godkendelse af eksternt kursus” skal altid udfyldes, og medsendes som fil i den mail, du sender til uddannelsesafdelingen. Såfremt de ønskede oplysninger ikke fremgår, vil mailen blive returneret med besked om, at oplysningerne skalfremsendes.
  • Du skal enten medsende et kursusprogram fra kursusarrangøren eller udfylde skemaet ”Kursusprogram” og sende det med.
  • Hvis du allerede har deltaget i kurset, skal du også sende dit kursusbevis.

 

BEMÆRK: Hvis det samme kursus afholdes flere gange i samme år, skal det ikke have et nyt godkendelsesnummer for hver afholdelse - det skal dog være nøjagtig det samme kursus med samme indhold, struktur og underviser. Eksterne kurser skal altid have et godkendelsesnummer for det år kurset afholdes i, så hvis et kursus afholdes flere år i træk, så skal det have nyt godkendelsesnummer og igennem en ny godkendelse for hvert år det afholdes. Hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dit kursus, så kontakt DE's uddannelsesafdeling.


Kontrol af eksterne kurser

Du skal kunne fremvise kursusbevis for deltagelsen i eksterne kurser, såfremt du bliver kontaktet af DE’s uddannelsesafdeling i forbindelse med kontrol af obligatorisk efteruddannelse.


Registrering af eksterne kurser

Eksterne kurser godkendes og registreres udelukkende på baggrund af medlemshenvendelser. Hvis et kursus ikke fremgår på kursussiden er det således fordi, at det endnu ikke har været sendt til godkendelse hos uddannelsesafdelingen.

Efter du har fået godkendt et eksternt kursus, skal du selv registrere det på din kursusprofil. Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden er der hjælp at hente i ”Vejledning i registrering af eksternt kursus”.


Skemaer til udfyldelse

Godkendelse af eksternt kursus
Kursusprogram

 

Læs hele regelsættet for obligatorisk basis- og efteruddannelse.