DE’s uddannelsesafdeling kontrollerer, om alle medlemsvirksomhederne overholder uddannelseskravene.

Som indehaver har du mulighed for at se dine ansattes kursusdeltagelse i DE's kursussystem.

Du finder en vejledning til funktionen her.

 

Hvis reglerne ikke overholdes, opkræves en bod

Hvis du eller dine medarbejdere ikke opfylder kravet, får medlemsvirksomheden en bod på 3.000 kr. pr. medarbejder/indehaver. Beløbet er fastsat af DE’s bestyrelse. En betalt bøde fritager ikke dig/medarbejderne fra at indhente de manglende lektioner. Man kan således ikke betale sig fra at undlade at efteruddanne sig. 

 

Du skal kunne dokumentere kursusdeltagelsen 

Du skal til en hver tid kunne dokumentere din kursusdeltagelse i henhold til DE's regler om obligatorisk basis- og efteruddannelse. Dokumentationskravet gælder både din deltagelse i og selve indholdet på kurset: Godkendt dokumentation for din kursusdeltagelse, kursets indhold og længde er din kursusbekræftelse og/eller dit kursusbevis. 

Du skal gemme din kursusdokumentation i mindst tre år.