Formål:

Formålet er, at deltageren skal kunne forklare finansieringsmulighederne generelt og rådgive sælger. Der er tale om teori og begrebslære, som deltageren skal kunne forstå og anvende i butikken.

Form:

Formen er en blanding af e-læring, opgaver i butikken og en kursusdag. Hovedvægten af kurset vil ligge på kursusdagen.

Kursusdagen vil bestå af teori samt en del opgaver hvor deltageren ender med at have håndregnet en finansiering.

Læringsmål:


Målet med kurset i Finansiering er at give deltageren:

 

 • Kendskab til lovgrundlaget.

 • Kendskab til sagsgangen i lånesagen - fra behov for et lån til pengene er på kontoen.

 • Kendskab til:

  • de forskellige lånetyper der findes.

  • at indhente restgælde på realkredit og private pantebreve.

  • at kunne sammenholde tingbogsoplysning med de af sælger oplyste panthæftelser.

  • at kunne forklare forskellen på de forskellige lånetyper. 

  • at forstå sammenhængen mellem kurs, risiko, løbetid og ydelsesprocent.

  • at foretage en simpel beregning af pantebrevets størrelse.

  • at indfri eksisterende gæld, herunder forståelse for deadline for meddelse om indfrielse samt omkostningerne i forbindelse hermed.

  • indhente debitorgodkendelse

  • Kendskab til DE’s kontantomregningsregler.

  • købers muligheder for omvalg

 • Viden til at foretage en vurdering af hvorvidt et indestående pantebrev skal indfries i forbindelse med ejerskifte.

Undervisningen på Finansiering består af 8 lektioner.