Formål:

Formålet med kurset er, at du kan varetage en fremvisning. Det er ikke den sælgende fremvisning, men det mæglerfaglige fremvisning, der er i fokus.

Form:

Kurset foregår som ren e-læring - altså undervisning via nettet. Der er dog også en del opgaver i butikken.

Læringsmål:


Målet med kurset i Fremvisning er at give deltageren:

 • Viden til at besvare spørgsmål om ejendommen, der vises frem.
 • Kendskab til at kunne forklare hvad der står i tilstandsrapporten og energimærke.
 • Byggeteknisk indsigt.
 • Viden om typiske fejl og mangler.
 • Kendskab til anvendelsesbegrænsninger herunder bygningsreglementet, tinglyste deklarationer, servitutter m.m.
 • Kendskab til fortrydelsesreglerne i lov om erhvervelse af fast ejendom.
 • Kendskab erhvervelsesreglerne – med vægt på udlændinges køb af ejendomme i DK samt sommerhusreglerne.
 • Viden om rådgiveransvar (sælgers mand).
 • Kendskab til HE-ordningen samt energimærke.
 • Kendskab til kundehåndtering – herunder flere købere og bindende aftale.
 • Kendskab til hvad det indebærer at være godt forberedt til en fremvisning.
   
   

 Undervisningen på Fremvisning består af 7 lektioner.