Formål:

Formålet er, at deltagerne introduceres til branchen og til arbejdet i ejendomsmæglervirksomheden. Deltagerne skal kunne besvare de mest almindelige spørgsmål til salgsopstillingen samt kunne varetage de første opgaver, som man starter med som ny i branchen.

Form:

Kurset foregår som en blanding af læring via nettet, opgaver i butikken og en kursusdag. Hovedvægten er lagt på kursusdagen, hvor salgsopstillingen bliver gennemgået fra a til z.

Læringsmål:

Målet med kurset i Mæglerfaglig Introduktion er at give deltageren:

  • Kendskab til ejendomsmæglerbranchen og DE - herunder den hjælp, der tilbydes via sekretariatet.
  • Kort introduktion til relevant lovgivning.
  • Bevidsthed om hvilke særlige juridiske og etiske forhold, der gør sig gældende, når man betjener kunder i ejendomsmæglervirksomheden (herunder rådgiveransvar, partsrepræsentation, selvindtræde, kommissionsindbrud o.lign.). Desuden bevidsthed om andre almengyldige regler for kundebetjening, f.eks. emnekendskab, god tone.
  • Kendskab til en sædvanlig ejendomshandels forløb, herunder formularer, relevante dokumenter.
  • Viden så deltageren kan besvare spørgsmål direkte til salgsopstillingen, eller spørgsmål hvor svaret kan findes i salgsopstillingen.
  • Viden så deltageren kan forklare de grundlæggende forskelle på de forskellige ejendomstyper (villa, ejerlejlighed, rækkehus, fritid, ideel anpart, boliglandbrug, grund, andel og projekt), samt kendskab til hvordan disse forskelle gør sig udslag i salgsopstillingerne.
  • Viden om at lave en kundeaftale om en salgsvurdering – herunder hvilke oplysninger/dokumenter kunden skal have fundet frem inden mødet med ejendomsmægleren, samt hvilke oplysninger der som min. skal gøres klar til ejendomsmægleren inden dette møde.
  • Have et grundlæggende kendskab til annonceringsreglerne.

 

Undervisningen på Mæglerfaglig Introduktion består af 8 lektioner.