Formål:

Formålet er, at deltagerne bliver fortrolige med købsaftalen med henblik på at kunne udarbejde og forklare indholdet af en købsaftale. Ligeledes skal deltagerne kunne varetage et kundemøde med sælger og køber.

Form:

Kurset foregår som ren e-læring - altså undervisning via nettet. Der er dog også en del opgaver i butikken.

Læringsmål:

Målet med kurset i Købsaftalen er at give deltageren:

  • Viden til at kunne forklare købsprocessen og indholdet i købsaftalen for ejerboliger, med undtagelse af finansieringsvilkårene.

  • Kendskab til hvornår der er indgået en bindende købsaftale.

  • Viden til at kunne forklare indholdet af et salgsprovenu herunder sammenhængen med formidlingsaftalen samt hvilke forhold der ikke er omfattet af salgsprovenuet.

  • Kendskab til ejendomsmægleransvaret for indholdet af et salgsprovenu.

  • Viden så deltageren selvstændigt kan forfatte en klausul.

  • Argumenter til at få køber og sælger til at indgå en aftale med eventuelle individuelle vilkår.

  • Kendskab til regler om budrunder for ikke at begå fejl.

  • Kendskab til reglerne om selvindtræde.

  • Kendskab til lovgivning om tilstandsrapport og tillæg hertil.

 

Undervisningen på faget Købsaften udgør 6 lektioner