Formål:

Formålet med kurset er, at deltageren kan medvirke til formidlingsopgaver.

Læringsmål:

Målet med kurset i Kommisionering er at give deltageren:

  • Viden til at kunne udarbejde dokumenter til brug for kommisionering.
  • Viden til at kunne forklare indholdet i en formidlingsaftale og salgsbudget.
  • Kendskab til de overordnede principper for værdifastsættelsen. Hvad påvirker udbudsprisen?
  • Kendskab til brugen af titlen ”ejendomsmægler”.
  • Kendskab til reglerne om selvindtræde.
  • Forståelse for særlige byrder, herunder hjemfaldspligt.
  • Viden til at kunne rådgive om tilstandsrapporten og andre tillæg.

 

Undervisningen på Kommisionering består af 8 lektioner.