Formål:

Deltagerne skal kende reglerne for markedsføring og selvstændigt kunne lave emneannoncering. Ligeledes er formålet, at deltagerne opnår kendskab til virksomhedsannoncering.

Form:

Kurset foregår som ren e-læring. Altså undervisning via nettet. Der er tekster, der skal læres og opgaver, der skal løses. Derudover er eksamen lidt anderledes på dette modul, idet det er en afleveringsopgave, som bliver evalueret af mæglerfaglige konsulenter i DE.

Læringsmål:

Målet med kurset Markedsføring er at give deltageren:

  • Kendskab Boligsiden.dk, avisen boligmarkedet mv. og baggrunden for disse medier.
  • Viden så deltageren selv kan annoncere og markedsføre ejendomme efter gældende regler.
  • Viden om hvad der skal stå, samt hvad der ikke må stå.
  • Kendskab til konsekvenser for fejl/ulovlig annoncering – såvel strafferetlige som erstatningsretlige konsekvenser.
  • Kendskab reglerne for omdeling af direkte mails, placering af skilte, prislister etc.
  • Kendskab til reglerne for konkurrencer.
  • Kendskab til regler for tilgift.
  • Kendskab til etiske regler i forhold til konkurrenter/kollegaer. 
  •  Kendskab til solgt- eller gratisprincippet.

 

Undervisningen på faget Markedsføring udgør 6 lektioner