Formål:

At du lære at håndtere de opgaver, der opstår efter købsaftalens indgåelse.

Form:

 

Kurset foregår som en blanding af læring via nettet, opgaver i butikken og en kursusdag. Hovedvægten ligger på kursusdagen. E-læring skal være gennemført inden kursusdagen.

Læringsmål:

Formålet med kurset i Sagsbehandling - efter salg er at give deltageren:

  • Kendskab til proceduren for fremsendelse af en sag til medvirkende pengeinstitut og advokat.
  • Kendskab til købers mulighed for omvalg.
  • Kendskab til berigtigelsesopgaverne.
  • Viden om fejl og mangler der opstår efter overtagelse.
  • Kendskab til frister i købsaftalen.
  • Kendskab til deponeringsregler.
  • Evnen til at kunne kontrollere en garanti.
  • Evnen til at kunne kontrollere refusionsopgørelse.
  • Evnen til at kunne agere i forhold til købsaftalens indhold.
  • Viden om afregning af en sag.

 

Undervisningen på faget Sagsbehandling - efter salg udgør 8 lektioner