etik og adfaerd ikon


I DE har vi udarbejdet et e-læringskursus om etik og adfærd. Dette kursus skal gennemføres af alle beskæftigede i DE’s medlemsvirksomheder, som varetager kunderettede opgaver.

Per 1. januar 2021 skal kurset være gennemført og bestået, før vedkommende må have kundekontakt.

Det betyder, at beskæftigede i DE’s medlemsvirksomheder ikke kan have kundekontakt per 1. januar 2021, hvis ikke kurset Etik og adfærd er gennemført og bestået.


På denne side kan du få svar på alle de spørgsmål, du måtte have om kurset.


Hvem skal gennemføre kurset?

Alle beskæftigede i en DE-medlemsvirksomhed, der har kundekontakt, skal gennemføre kurset.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal gennemføre kurset, kan du herunder se, hvad der skal forstås ved ”alle beskæftigede” og ”kundekontakt”.


Alle beskæftigede:

 • Ejendomsmæglere, erhvervsmæglere, køberrådgivere, valuar
 • Indehavere, partner, direktør
 • Praktikanter
 • Trainees
 • Søndagsvagter
 • Receptionister
 • Bogholdere/regnskabspersoner
 • Konsulenter/freelancer


Eksempler på personer, der ikke betragtes som beskæftigede:

 • Fotograf (hvis denne er ekstern, og afregning går direkte mellem kunde og fotograf)
 • Sagkyndige (bygningssagkyndige, elinstallatører, energikonsulenter)


Kundekontakt:

Indebærer al direkte kontakt til en kunde – både skriftligt og mundtligt

 • Receptionist eller søndagsvagt, der tager telefonen og stiller videre
 • Bogholder/regnskabsperson som sender faktura til kunderne
 • Praktikant der er med ude på en fremvisning eller vurderingsmøde sammen med en erfaren kollega, og derfor har kontakt til kunder


Eksempler, hvor der ikke er kundekontakt:

 • Uddeler af flyers
 • Rengøringspersonale
 • Ejer/indehaver, som ikke tager del i den daglige drift af virksomheden (læs: investorer)


Hvis du betragtes som beskæftiget OG du har kundekontakt, så skal du gennemføre kurset. Hvis du ikke har kundekontakt, skal du ikke gennemføre kurset.

Hvis du er i tvivl, så kontakt DE’s Uddannelsesafdeling på tlf.: 7025 09 99 eller mail: DEuddannelse@de.dk

Som det fremgår ovenfor, er målgruppen til kurset bred. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan du oplever kursets sværhedsgrad afhængig af, om du er trainee eller erfaren mægler.


Bolig eller erhverv

Er du boligmægler eller erhvervsmægler?

Der er udarbejdet to udgaver af kurset – et for boligmæglere og et for erhvervsmæglere. Det skyldes, at der er forskel på, hvilke opgaver man varetager, og at der er udarbejdet to forskellige normsæt – et for boligmæglere og et for erhvervsmæglere. Hvis du er i tvivl om, hvilket kursus du skal tage, kan du læse mere herunder.


Hvem skal gennemføre kurset Etik og adfærd - boligmægler?

 • Boligmæglere eller repræsentanter for en boligmæglervirksomhed.
 • Dig, der kun har med salg af boliger til forbrugere at gøre.
 • Dig, der har at gøre med både salg af erhvervsejendomme og boliger at gøre (blandet bolig og erhverv).


Hvem skal gennemføre kurset Etik og adfærd - erhvervsmægler?

 • Erhvervsmæglere eller repræsentanter for en erhvervsmæglervirksomhed.
 • Dig, der kun har med salg af erhvervsejendomme til erhvervsdrivende at gøre.

Hvordan gennemføres kurset?

 • Kurset gennemføres online via DE kurser. Du finder kurserne Etik og adfærd – boligmægler og Etik og adfærd – erhvervsmægler på DE’s kursusside.
 • Kurset er et e-læringskursus, og det varer cirka 90 min.
 • Kurset er opdelt i en række moduler.
 • Alle moduler skal være gennemført inklusive den afsluttende test i hvert modul, før kurset er bestået.
 • Det er muligt at holde pause undervejs eller tage kurset over flere dage.
 • Kurset tæller som to lektioners efteruddannelse.
 • Kurset indeholder speak og videoer, og derfor skal du have lyd på din computer ved gennemførsel.
 • Kurset er gratis.

Indehaverens ansvar

Det er til enhver tid indehaverens pligt at oprette alle beskæftigede på DE.dk. Derudover har indehaveren pligt til at sikre, at de beskæftigede gennemfører kurset i Etik og adfærd. Dette gælder også, når der kommer nye til.


DE fører løbende kontrol med, at kurset gennemføres.


Info om Etik & adfærd-kurset

Kurset Etik og adfærd er en del af DE’s generelle normer for etisk adfærd. Du kan læse normerne her. Normsættet er udviklet for at sætte fokus på ejendomsmæglerbranchens samfundsmæssige ansvar;

Alle, som arbejder i branchen, skal opfylde sit professionelle ansvar ved at udføre sit arbejde etisk ansvarligt og med baggrund i høj faglighed.


Kurset viser, hvad det vil sige at handle etisk ansvarligt, og hvad man skal være opmærksom på i kundekontakten i forbindelse med ejendomsformidling. Kurset vil præsentere forskellige situationer, hvor man i rollen som professionel ejendomsmægler bliver bedt om at træffe det mest korrekte valg i forhold til en etisk og professionel korrekt adfærd. Selvom situationerne er beskrevet med udgangspunkt i ejendomsmæglerrollen, så er kurset og situationerne relevant for alle i branchen, der er i kontakt med kunder eller udfører arbejde for kunder.


I øvrigt

Hvis du både er beskæftiget med kundekontakt OG udfører mæglerfaglige opgaver, så er du desuden omfattet af norm B2 om kravet til obligatorisk efteruddannelse. Læs mere om dette her