For at blive erhvervsmægler/DiplomValuar skal du gennemføre og bestå uddannelsen Diplom i Vurdering, som er en toårig deltidsuddannelse.

Diplom i Vurdering er specifikt rettet mod vurdering af erhvervsejendomme, og er både praksisnær og teoretisk. Med en Diplom i Vurdering i hånden får du tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt, som i høj grad kan bidrage til dit daglige arbejde.

Udover at være et uddannelseskrav til vurdering af erhvervsejendomme, er Diplom i Vurdering relevant, uagtet om du planlægger et karriereskift fx fra ejendomsmægler til erhvervsmægler, eller ønsker et karrierespring. Uddannelsen læses imens du arbejder, og med medstuderende og undervisere fra samme branche får du rig mulighed for at danne netværk og hente inspiration.  

Læs hele uddannelsen eller enkeltfag

Hvis du har behov for en faglig opgradering inden for et begrænset område, kan du vælge at læse enkeltfag på Diplom i Vurdering. Ønsker du uddannelsens titel, skal det samlede forløb færdiggøres inden for 6 år.

Uddannelsens fagmoduler fremgår i nedenstående skema.

oversigt over uddannelsestruktur til hjemmesiden

Udbyd af Diplom i Vurdering i København

Det er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, der udbyder uddannelsen i København. Kontaktoplysningerne til akademiet er:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Uddannelsessekretær Marianne Dall

Tlf.: 65 43 48 90

E-mail: mada@ucl.dk

Udbud af Diplom i vurdering i Aarhus

Det er Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen i Aarhus. Kontaktoplysningerne til akademiet er:

Erhvervsakademi Aarhus

Uddannelsessekretær Randi Ankjær

Tlf.: 72 28 60 00

E-mail: rras@eaaa.dk