For at blive erhvervsmægler/DiplomValuar skal du gennemføre og bestå Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering, som er en toårig deltidsuddannelse.

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er specifikt rettet mod vurdering af erhvervsejendomme, og er både praksisnær og teoretisk. Med en Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering i hånden får du tilbundsgående erhvervsøkonomisk indsigt, som i høj grad kan bidrage til dit daglige arbejde.

Udover at være et uddannelseskrav til vurdering af erhvervsejendomme, er Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering relevant, uagtet om du planlægger et karriereskift fx fra ejendomsmægler til erhvervsmægler, eller ønsker et karrierespring. Uddannelsen læses imens du arbejder, og med medstuderende og undervisere fra samme branche får du rig mulighed for at danne netværk og hente inspiration.

Læs hele uddannelsen eller enkeltfag 

Hvis du har behov for en faglig opgradering inden for et begrænset område, kan du vælge at læse enkeltfag på Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Ønsker du uddannelsens titel, skal det samlede forløb færdiggøres inden for 6 år.

Uddannelsens fagmoduler fremgår i nedenstående oversigt.

Uddannelsesstruktur Diplom i Vurdering og ejendomsinvestering 070819

Udbud af Diplomuddannelsens i vurdering og ejendomsinvestering

København

Copenhagen Business Academy udbyder uddannelsen i København. Kontaktoplysningerne til akademiet er:

Copenhagen Business Academy

Programleder, Elsebeth Riis Pedersen
Tlf.: 36154806
E-mail: erp@cphbusiness.dk

Uddannelseskoordinator, Gitte Top Jensen
Tlf.: 51850701
E-mail: gito@cphbusiness.dk

 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense udbyder uddannelsen i København. Kontaktoplysningerne til akademiet er:

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Uddannelsessekretær, Marianne Dall
Tlf.: 65 43 48 90
E-mail: mada@ucl.dk

 

Aarhus

Det er Erhvervsakademi Aarhus, der udbyder uddannelsen i Aarhus. Kontaktoplysningerne til akademiet er:


Erhvervsakademi Aarhus

Uddannelsessekretær Randi Ankjær Rasmussen
Tlf.: 72 28 6163
E-mail: rras@eaaa.dk