For at benytte titlen ejendomsmægler skal du optages i Ejendomsmæglerregisteret. Der er tre ufravigelige optagelseskrav:

1) Uddannelse

Du skal have bestået en uddannelse til ejendomsmægler. Det udgør det teoretiske grundlag for, at du kan blive optaget i Ejendomsmæglerregistret.

Læs mere om det teoretiske ansøgningsgrundlag for optagelse i ejendomsmæglerregistret her.

2) Erhvervserfaring

Du skal have været ansat på fuld tid i mindst 2 år i en ejendomsmæglervirksomhed med arbejdsopgaver, der kan antages at have givet et praktisk kendskab til ejendomsformidling, eller gennem anden beskæftigelse have opnået en tilsvarende praktisk kunnen.

Det er relevansen af ansøgerens erhvervserfaring, der ligger til grund for godkendelsen, og ikke kun den tid du har været ansat. Man kan derfor godt få afvist erhvervserfaring, selvom man har arbejdet 2 år hos en boligmægler, hvis arbejdets karakter ikke anses for relevant.

3) En forsikringsordning, der bl.a. fås via medlemsskab af DE

Det sidste optagelseskrav er en garanti- og forsikringsordning, der blandt andet fås ved at melde sig ind i Dansk Ejendosmmæglerforening (DE).

Læs mere om medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Der er tale om et parallelt optagelsesforløb af medlemskab hos Dansk Ejendomsmæglerforening og registrering i Ejendomsmæglerregistret.

Din titel kan deponeres, hvis du ikke længere arbejder som ejendomsmægler

Det er muligt at få deponeret sin registrering som ejendomsmægler, hvis du ikke pt. arbejder som ejendomsmægler og derfor ikke har brug for forsikringsordningen.

Du kan læse mere om deponering af titler på Boligejer.dk.

 

pdfVejledning: Få titlen som Ejendomsmægler – Følg to trin