Hvis du allerede har en uddannelse og du gerne vil skifte spor, er det på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, at du kan uddanne dig til ejendomsmægler. Kontakt skolen, som du ønsker at læse på for at få afklaret dit kompetenceniveau og uddannelseskrav.

Uddannelsens indhold og længde

Din nuværende uddannelse og joberfaring afgør, om du skal tage hele Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (3 års deltidsstudium) eller, om du kan nøjes med et eller flere fagmoduler fra Akademiuddannelsen i finansiel rådgigving.

Kontakt skolen direkte

Hvis du har spørgsmål, så kontakt en af skolerne, der udbyder Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Kontaktoplysninger til skolerne finder du på deres fælles tilmeldingssite finanstilmelding.dk.

Du skal også have relevant erhvervserfaring!

Udover tillægsuddannelsen skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring fra en boligmægler før, at du kan blive registreret i ejendomsmæglerregistret og benytte titlen ejendomsmægler.

Læs mere om, hvad der er relevant erhvervserfaring på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

Dokumentation af kompetencer (akademikere)

Hvis du er akademiker, er kravet for at blive godkendt til en tillægsuddannelse, at du kan dokumentere kompetencer inden for det merkantile område svarende til minimum 20 ECTS-point inden for videreuddannelsessystemet for voksne (VVU). Skolen, som du vil læse på, vil foretage din individuelle kompetenceafklaring.