DE's mærke sikrer tryghed ved boligkøb i udlandet

Danskerne køber bolig i udlandet som aldrig før.  Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har derfor lanceret et ”tryghedsmærke”, som kun må anvendes af ejendomsmæglere med forsikringen i orden. Ønsket er at sikre forbrugerne mod illegale ejendomshandlere og give dem et reelt valg på markedet

Hvad fortæller mærket forbrugerne?

Ved at handle gennem en ejendomsmægler, som har ret til at anvende mærket, opnår man følgende fordele:

Faglig tryghed: Man er sikker på at handle med en ejendomsmægler, der har de faglige kvalifikationer til at handle fast ejendom. Samtidig er man sikret, at al materiale også udleveres i en dansk version.

Økonomisk tryghed: Man er sikker på, at handlen er omfattet af ejendomsmæglerens ansvarsforsikring og garantistillelse – og at mægleren stiller sikkerhed for deponerede midler.

Juridisk tryghed: Man er sikker på at handle med en ejendomsmægler, der er omfattet af den danske lov om omsætning af fast ejendom.

Forbrugertryghed: Man er sikker på at handle med en ejendomsmægler, der er underlagt de strengeste forbrugerbeskyttelsesregler gennem både lovgivning og brancheforeningsregler. Samtidig er man som forbruger sikret muligheden for at klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Hvem kan anvende mærket?

Betingelserne for, at man som ejendomsmægler kan anvende mærket, er:

  • At man er ejendomsmægler
  • At man har tegnet en forsikring for handel med udenlandske ejendomme gennem DE
  • At man overholder DE’s regler for handel med udenlandske ejendomme


Du kan hente DE's tryghedslogo her.