DE har etableret en garantifond, der har til formål at give sikkerhed for beløb, der deponeres hos medlemmer af DE, når deponeringen sker som led i medlemmets erhvervsudøvelse. Fondens dækningsområde omfatter både medlemmets kunder og kundernes aftaleparter.

Læs nærmere om betingelserne for dækning for tab via fonden her.