Klagenævnet for Ejendomsformidling er et ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere. Nævnet behandler ikke klager vedrørende erhverv.

Nævnet er underlagt Forbrugerklagenævnsloven, og organisationerne bag nævnet er Forbrugerrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Grundejernes Landsorganisation.

Klik på nedenstående link for at komme til Klagenævnets hjemmeside


Klagenævnet for Ejendomsformidling