Gebyrer

Indmeldelse

Ved indmeldelse skal der betales gebyrer, jf. nedenstående skema. De opkræves hos medlemsvirksomheden:

Gebyr ved indmeldelse


Etablering af forretningssted

Ved etablering af et forretningssted opkræves et forretningsstedsindskud til Garantifonden på kr. 10,000,- (momsfrit) og til Dansk Ejendomsmæglerforening på kr. 15.000,- (+ moms). En medlemsvirksomhed kan dog efter anmodning overtage et forretningsstedsindskud fra en anden medlemsvirksomhed under visse betingelser. Betingelser og ansøgningsskema findes her.


Ændring af medlemstype

Ved ændring af medlemstype opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 (+ moms)


Manglende rettidig betaling af kontingent og forsikringspræmie

Ved restance med kontingent og forsikringspræmie opkræves rykkergebyrer efter følgende satser:

Rykkergebyr