Der betales alene kontingent og forsikringspræmie for medlemsvirksomheden. Kontingent mv. beregnes for hvert af medlemsvirksomhedens forretningssteder og baseres på antallet af beskæftigede i de enkelte forretningssteder. Antallet af beskæftigede justeres én gang årligt pr. 31/12 med virkning fra og med 2. kvartals opkrævninger i det efterfølgende år.

Kontingentet og forsikringspræmien er sammensat af et grundbeløb pr. forretningssted og et beløb for hver beskæftiget i forretningsstedet, jf. skemaet nedenfor. Kontingentbeløbene fastsættes for ét år ad gangen, mens forsikringsbeløbene justeres hvert kvartal.

Udover kontingent til DE opkræver foreningen kontingent for de lokale kredse. Kredskontingentet fastsættes for ét år ad gangen af kredsene selv.

Kontingent og forsikringspræmie opkræves kvartalsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.


 

Aktuelle kontingenter og forsikringspræmier

 

Kontingent til DE for 4.  Kvartal 2020 (ekskl. Moms)

DE kontingent 3kvartal 2020

Forsikringspræmie og bonus pr. kvartal (momsfrit)

DE forsikring 3kvartal2020

 

Kredskontingenter 2020 (ekskl. Moms)

Kredskontingenter 2019