Både virksomheder og personer kan blive medlemmer af DE. Her får du optagelseskravene i hovedtræk. Detaljerne ser du i DE's vedtægter.

 

Personligt medlemskab af DE

Der er to krav, som du skal opfylde for at blive personligt medlem af DE:

  • Du er ansat eller (med)ejer af en virksomhed, der er medlem af DE.
  • Du er optaget i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister.
  • eller du har både bestået eksamen som diplomvaluar eller lignende uddannelse på minimum bachelorniveau, og du har arbejdet i mindst to år med formidling af erhvervsejendomme.

 

Med dit personlige DE-medlemskab har du stemmeret og mulighed for at stille op til DE's demokratiske forsamlinger - se DE's politiske struktur.

Du betaler ikke kontingent, men et mindre optagelsesgebyr - se Indskud og gebyrer. Ved optagelse i DE optages du også i en af DE's 8 lokale kredse.

Med et personligt DE-medlemskab kan du kalde dig MDE og du opnår stemmeret og valgbarhed til DE's demokratiske forsamlinger. Et personligt medlemskab koster ikke kontingent, men der betales et indmeldelsesgebyr som opkræves hos medlemsvirksomheden – se gebyrer her.

  

Sådan bliver du personligt medlem af DE

  1. Du skal først have ansøgt om optagelse i Ejendomsmæglerregistret inden du kan søge om medlemskab af DE. Det gør du på Virk.dk her.

  2. Når du har gennemført optagelsesansøgningen på Virk.dk, får du straks en kvittering fra Ejendomsmæglerregistret, der bekræfter, at din ansøgning er modtaget og vil blive behandlet. Kvitteringen skal bruges, når du efterfølgende ansøger om medlemskab af DE. Du kan ansøge om medlemskab af DE, så snart du har modtaget kvitteringen, men ikke før! 

    Bemærk at når du søger om optagelse i Ejendomsmæglerregistret, vil du under ansøgningsproceduren blive bedt om at markere, om du skal optages som aktiv ejendomsmægler, eller om du vil deponere din registrering med det samme. Markér at du vil være aktiv ejendomsmægler og markér, at du er/vil blive forsikringsdækket – se eksempel her. Du skal ikke selv skaffe en forsikring - DE giver Ejendomsmæglerregistret besked om, at du er dækket af DEs kollektive forsikring, når du har indsendt den omtalte kvittering fra Erhvervsstyrelsen til DE i forbindelse med din ansøgning om medlemskab af DE.

  3. Ansøg om personligt medlemskab af DE her

 

Afhængigt af sagsbehandlingstiden i Ejendomsmæglerregistret går der 2-4 uger fra du søger om optagelse i registret og til du optages som medlem af DE.

 

Virksomhedsmedlemskab af DE

Optagelseskravet er, at virksomheden kun udøver ejendomsmæglervirksomhed og/eller beslægtet virksomhed. Virksomheden skal udøves fra et/ flere selvstændige forretningssteder, medmindre den kun ejes af personer, der er ejendomsmæglere eller advokater. Der er også krav til virksomhedens økonomi.

Søg om virksomhedsmedlemsskab via DE's medlemsafdeling på tlf: 70 25 09 99 mandag-torsdag kl. 13.00-15.30 / fredag kl. 13.00-15.00.