DE organisationsstruktur

 

Dansk Ejendomsmæglerforening består af otte kredse fordelt over landet.

Hver enkelt kreds vælger en kredsbestyrelse og en kredsformand, samt et antal repræsentanter. Ved det årlige repræsentantskabsmøde vælges foreningens formand og foreningens bestyrelse. På nedenstående diagram kan du se sammenhængen mellem de enkelte dele af foreningen og ved at klikke på de enkelte punkter, kan du få yderligere oplysninger samt navne og adresser på de valgte repræsentanter.

Foreningen råder desuden over et sekretariat med 26 medarbejdere. Et af de væsentligste opgaver for sekretariatet er at yde medlemmerne faglig støtte gennem telefonisk rådgivning og via DE's elektroniske informationssystem. Sekretariatet står desuden for en lang række praktiske opgaver, optagelse af nye medlemmer, kursusvirksomhed, information mv. Se mere under punktet "Sekretariat".

Delegeretforsamling Styrelsesråd Styrelse Kreds 8 Kreds 7 Kreds 6 Kreds 5 Kreds 4 Kreds 3 Kreds 2 Kreds 1

 Delegeretforsamling Styrelsesråd Styrelse Sekretariat Kreds 8 Kreds 7 Kreds 6 Kreds 5 Kreds 4 Kreds 3 Kreds 2 Kreds 1