07. november 2023

Byg flere ejerboliger

Danskerne drømmer om ejerbolig. Desværre er det bare ikke i trit med virkeligheden.

Flere end syv ud af ti danskere drømmer om at bo i en ejerbolig, viser en undersøgelse, som vi i Dansk Ejendomsmæglerforening fik lavet sidste år. Desværre afspejler det bare ikke den hverdag, vi ser ude i Danmark.

De sidste ti år er der nemlig kommet 178.135 flere lejeboliger i Danmark. Tilsvarende er der kun kommet 26.195 flere ejerboliger i samme periode. Det betyder blandt andet, at flere end halvdelen af alle boliger i Danmark i dag er beboet af en lejer.

Det er paradoksalt, når man kigger på danskernes boligønsker.

I førnævnte undersøgelse svarer 74 procent nemlig, at de foretrækker at bo i ejerbolig. Det tal har været stødt stigende de senere år, hvor ejerbolig nu står højt på ønskesedlen hos mere end syv ud af ti. Til sammenligning var der 13 procent, der i undersøgelsen svarede, at deres foretrukne boligform er lejebolig.

Hvorfor er det så, at der er så stort et fokus på at bygge lejeboliger?

Ejerbolig Stat
Flere end syv ud af ti danskere drømmer om at bo i en ejerbolig

Da den nye regering kom til i slutningen af 2022, var et af dens mål, at flere skal kunne eje sin egen bolig. Det er noget, vi hilser velkommen i Dansk Ejendomsmæglerforening.

I regeringsgrundlaget står der videre, at: ”Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsætninger for den sammenhængskraft, Danmark er karakteriseret ved.”

Det er vi i Dansk Ejendomsmæglerforening slet ikke uenige i. Nærmere tværtimod. En visionær boligpolitik vil netop blande boligformerne, så Danmark får blandede boligområder. For der skal være boliger til alle. Og det bringer os netop tilbage til ejerboligerne.

 

Flere og flere lejekommuner

Siden 2010 har der været en stigning i antallet af leje-kommuner, det vil sige kommuner, som har flere lejeboliger end ejerboliger. I 2010 var der 15 leje-kommuner, mens antallet af leje-kommuner i år har rundet 20. Flere kommuner er desuden på vippen til at gå fra at være en ejer-kommune til en leje-kommune.

Hvis ikke den her udvikling skal fortsætte, og færre og færre danskere skal få opfyldt deres drøm om ejerbolig, er der brug for handling fra politikerne; både på Christiansborg og lokalpolitikerne.