07. december 2021

Færre familier er ”stavnsbundet” til deres bolig

Der er langt færre boligejere, der i dag sidder i en økonomisk klemme ved salg end tidligere. I hvert fald når det handler om de boliger, der er købt til højere priser, end prisen ville være ved salg nu. På økonom-sprog kaldes det et teknisk tabsgivende køb.

Det betyder i realiteten, at færre familier er stavnsbundet til deres bolig nu end tidligere.

Ifølge en opgørelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening gælder det både ejerlejligheder og enfamiliehuse men også sommerhuse.

Sidste gang der var færre enfamiliehuse, der var handlet til højere priser end dagens salgspris, var for 13 år siden. Det var lige inden finanskrisen brød ud.

I årene op til finanskrisens udbrud var antallet af teknisk tabsgivende køb af enfamiliehuse ikke særligt højt. Men efter finanskrisen kom der fortsat flere tabsgivende køb i perioden frem til slutningen af år 2014.

At komme de teknisk tabsgivende køb til livs har været et langt, sejt træk, og selvom vi har fået udryddet langt hovedparten, er vi fortsat ikke kommet dem alle til livs endnu.

Udviklingen betyder, at flere familier har mulighed for at sælge deres bolig uden at komme videre med en dum og dyr forbrugsgæld i bagagen. Og det er vigtigt, for at boligrejsen gennem livet bliver så smidig som mulig.

De fleste af boligmarkedets mange boligejere skal med jævne mellemrum købe eller sælge hus eller lejlighed. Det er en naturlig del af livet, at der opstår nye behov. Og det er ikke rart, hvis en eventuel gæld i boligen skal afholde en fra at forfølge de nye behov.

Et velfungerende boligmarked sikrer således mobiliteten i samfundet. Også ind og ud af ejerboligmarkedet. At børnefamilier kan bo på fornuftig plads tæt på der, hvor deres jobs er. At man, når børnene er flyttet, og huset bliver for stort, finder en mere passende bolig.

Smidigheden på boligmarkedet, altså at det er velfungerende og fleksibelt, er afgørende for, at vi kan tilpasse os vores forskellige livsstadier og dermed en boligrejse, der passer til, hvor vi er i livet. Og den nye opgørelse viser altså, at vi er tæt på at være på et niveau, hvor det ikke er salgsprisen for vores bolig, der afgør, om vi vil flytte eller ej.

Udover ovennævnte er der flere andre faktorer, der er afgørende for mobiliteten på boligmarkedet og om folk kan få deres optimale boligbehov opfyldt. Det drejer sig blandt andet om, at der skal være gode muligheder for adgang til finansiering alle steder i landet. Det har regeringen for nyligt lanceret et udspil om. Udspillet handler om muligheden for at give statsgaranti på en del af realkreditlånet, og det er bestemt positive takter.

Derudover er der også andre faktorer, man kan skrue på, så det bliver mere smidigt for folk at skifte bolig. Det gælder om at sikre et udbud af forskellige boligtyper over hele landet, og her er det særligt i landets største byer, at der er en mangel på ejerboliger.

For udbuddet af ejerboliger er slet ikke stort nok, og derfor er der et mismatch mellem udbud og efterspørgsel i de store byer. Det bidrager til stigende priser, som vi har set nu gennem et længere stykke tid.

Men det er godt nyt, at teknisk insolvens ikke længere lægger samme dæmper på mobiliteten. Lige nu ser boligmarkedet ud til at foretage en blød landing efter en tumultarisk corona-periode.