18. august 2022

Huslejeloft med problemer

Stigende inflation fører til stigende husleje. Regeringen vil nu lave et loft over huslejestigninger, men det er ikke den rette løsning.

Regeringen har foreslået et loft over huslejerne. Det er ikke behandlet i Folketinget endnu, og derfor ikke vedtaget. Samtidig har regeringen lagt op til en diskussion af nettoprisindeks som mål for, hvor meget huslejerne må stige.

Men der er nogle problemer med at lave sådan et loft. For det første rammes både udlejer og lejer af de stigende priser. Et loft over huslejen gør kun noget ved den ene del. Dernæst rammer det dem, der har investeret - typisk pensionskasser – når vilkårene for investeringen pludselig laves om.

Helt galt er det, når en udlejningsejendom er til salg, for prisen afhænger jo også af fremtidige lejeindtægter. Og hvad skal man oplyse om? Et politisk forslag, der måske bliver vedtaget. Det skaber mildest talt forvirring.

Hidtil har Danmark været noget af et ”safe haven” for investeringer. Netop fordi vi er et stabilt land, og investeringer er sikre. Også det pilles der ved. Det gavner ikke nogen.

Det er reelt, at politikerne kan bestemme at gøre noget for bestemte grupper. Det gør Christiansborg, hver gang der ændres på skatter eller tilskud.

Det gavner nogle og rammer andre. Men så er det for statens penge. Og så skal politikerne stå på mål overfor vælgerne, fordi prioriteringen kunne have været en anden. Her bliver det mere ”skjult”, fordi konsekvenserne rammer nogle steder, de fleste ikke lige kan gennemskue.

Det sidste problem med prislofter handler om, hvad vi gør med de stigende priser. Sådan mere principielt. For prislofter på husleje eller for den sags skyld andre steder i økonomien er mildest talt ikke noget, der gavner. Det forvrider samfundet mere og mere.

Det havde været mere reelt selv at tage regningen i stedet for at sende den videre. Og så havde samfundet undgået alle de andre problemer, der nu følger med.