25. april 2023

Konsekvenser af det kommende nye boligskattesystem

De kommende nye offentlige vurderinger træder i kraft ved årsskiftet 2023-2024. Derfor har vi her samlet nogle informationer om det nye boligskattesystem, der kan være relevante for medlemmer.

Vurderingsstyrelsen startede med at udsende nye offentlige ejendomsvurderinger - med termin 2020 - til landets boligejere i efteråret 2021. De regner med at udsende nye 2020-vurderinger ud til ejere af cirka 1,3 mio. ejerboliger, inden det nye ejendomsskattesystem træder i kraft i 2024. Dermed når knap 0,4 mio. af landets ca. 1,7 mio. ejerboliger ikke blive vurderet med 2020-termin inden 2024. Derimod er det planen, at der vil blive foretaget en foreløbig vurdering med termin 2022 af alle landets ejerboliger, som forventeligt bliver tilgængelig på vurderingsportalen fra september 2023 og inden årsskiftet 2024.

Langt de fleste boligejere vil opleve, at deres offentlige ejendomsvurderinger vil stige. Men der er dog ligeledes udsigt til, at langt de fleste boligejere vil få en skattelettelse i 2024, da deres skattesatser vil falde mere, end vurderingerne stiger. Samtidig vil der være boligejere, der vil få en skatterabat, som skal kompensere for, at de uden en skatterabat ville skulle betale mere i boligskatter med de nye vurderinger og skattesatser.

I pdf’en, der kan tilgås via linket længere nede, ses de forventede konsekvenser for henholdsvis et billigere, et ”typisk” og et dyrere enfamiliehus i hver af landets 98 kommuner. Desuden ses de forventede konsekvenser for henholdsvis en billigere, en ”typisk” og en dyrere ejerlejlighed i en række af landets største ejerlejlighedskommuner og henholdsvis et billigere, et ”typisk” og et dyrere sommerhus i en række af landets største sommerhuskommuner. Eksemplerne er fra januar 2023.

Af pdf’en fremgår det, hvilke boligtyper der forventes at få en skatterabat, hvilke der forventes at få en skattelettelse og hvilke der står til en tilbagebetaling af boligskat, efter de nye vurderinger foreligger.

Status på boligskattesystemet

Det nye boligskattesystem træder i kraft 1/1 2024. Beskatningsgrundlaget bliver de nye offentlige vurderinger fratrukket et forsigtighedsnedslag på 20%.

Skattesatsen for ejendomsværdiskatten forventes at blive 0,5% op til ”millionærknækket”.

Skattesatsen for ejendomsværdiskatten for den del af beskatningsgrundlaget, der ligger over millionærknækket, er fastsat til 1,4%. 

Grundskyldspromillen forventes nedsat i alle landets kommuner.

Mange vil have modtaget deres foreløbige vurderinger ved årsskiftet 2023-2024. Men i den forbindelse vil man ikke blive oplyst om, hvilken skat man skal betale. Den får man først at vide, når man modtager sin skattebillet.

 

Forventede konsekvenser for det nye boligskattesystem

Hvad betyder de nye vurderinger og det nye boligskattesystem helt konkret for forskellige typer boliger i et givent område? For at give et opdateret bud på det, har DE taget fat i de seneste typeeksempler fra Skatteministeriet og regnet på mulige priskonsekvenser af det nye skattesystem. Se beregningerne fra januar 2023 i dokumentet her.

Konsekvenser Af Det Kommende Nye Boligskattesystem 2023