25. maj 2023

Ny LOFE vedtaget

I dag har ejendomsmæglerne fået nyt arbejdsgrundlag. Grundloven for, hvordan man som ejendomsmægler skal agere, er blevet opdateret. Det drejer sig selvfølgelig om Lov om formidling af fast ejendom. Det glæder Dansk Ejendomsmæglerforening, at LOFE er blevet revideret. For lovrevisionen ligger i klar forlængelse af det, foreningen har vedtaget i sin mission og vision.

I dag burde næsten være en festdag. For lovrevisionen af ejendomsmæglernes grundlov - LOFE – er nu færdigbehandlet i Folketinget, og LOFE er blevet vedtaget.

Det har været vigtigt for DE, at loven blev vedtaget. For revisionen indeholder nogle væsentlige ændringer for branchen, som hænger sammen med det, vi har vedtaget i foreningens mission og vision.

Køberrådgivning reguleret af lovgivning

En af de ting, der er blevet tilføjet i loven, er en lovregulering af køberrådgivning. Det er endnu ikke sådan, at der altid er en ejendomsmægler på begge sider af handlen. Men andelen stiger, og køberrådgivning er et voksende marked. Nu er der kommet faste regler for dette område. Det er til gavn for os som branche og for forbrugerne. 

Loft på ansvarlig mægler

I fremtiden kommer der et loft over, hvor mange personer, man kan være ansvarlig mægler for. Loftet bliver på fem personer. Også den del ligger i forlængelse af DE’s mission og vision om at øge respekten for ansvarlig ejendomsmægler.

Sanktionsmuligheder i Disciplinærnævnet

Loven strammer også reglerne, så det bliver sværere for de brodne kar i vores branche. Vi har tidligere set, at folk undlod at betale de bøder, de er blevet tildelt i Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, og alligevel fortsatte med at arbejde i branchen.

Det bliver der sat en stopper for nu. Man kommer ikke til at kunne drive ejendomsformidling, hvis ikke man betaler sine bøder. Det er en meget lille skare, det vil komme til at gælde.

Men det er til gavn for alle, at de få brodne kar får det svært. Hvis vi som branche skal påtage os nye opgaver, forudsætter det også tillid til os som fag og som branche. Det kan få personer desværre let ødelægge.

Undersøgelses- og oplysningspligt

Endelig har vi også fået præciseret, at der skal gælde den samme undersøgelsespligt og oplysningspligt for ejendomsmæglere, som undlader at foretage fysisk besigtigelse ved værdiansættelsen, som for dem der rent faktisk foretager fysisk besigtigelse. Forbrugeren – og det gælder både køber og sælger – skal ikke stilles ringere i forhold til ansvarsplacering, hvis der ikke er foretaget fysisk besigtigelse.

En ejendomsmægler, der ikke har foretaget fysisk besigtigelse, skal ikke kunne undslå sig i for eksempel en arealmangelsag.

Det ser ud til, at der bliver lyttet til os, når vi kommer med høringssvar. For flere af de tiltag, der nu er vedtaget i lovrevisionen, ligger i tråd med DE’s mission og vision. 

Faktaboks

  • Reglen om ansvarlig mægler træder i kraft pr. 1. januar 2025. Alle øvrige ændringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.
  • Loven blev vedtaget enstemmigt i Folketinget.
  • Læs mere om loven på Folketingets hjemmeside her.