10. januar 2023

Praktikanter er fremtiden

Praktikperioden er en vigtig del af både finansøkonomuddannelsen og uddannelsen som finansbachelor. Derfor har vi her skitseret nogle vigtige pointer, hvis du som ejendomsmægler overvejer at få en praktikant.

Karrieredag Cphbusiness

Praktik er en vigtig og obligatorisk del af ejendomsmægleruddannelsen. I år er der en stor gruppe af kommende ejendomsmæglere, der skal i praktik.

Derfor vil vi her skitsere fire vigtige pointer forbundet med at have en praktikant.

Længde af praktikperiode

Som finansøkonomstuderende er der en obligatorisk praktikperiode på tre måneder, og hvis man læser finansbachelor, er der fem måneders obligatorisk praktik.

Praktikken på uddannelserne er ulønnet.

Hvis indholdet af praktikken lever op til Erhvervsstyrelsens krav til relevant erhvervserfaring, tæller praktikken med i kravet om mindst to års erhvervserfaring, som er kravet for, at man kan søge om optagelse i ejendomsmæglerregisteret.

En praktikants opgaver

I praktikperioden er det vigtigt, at den studerende arbejder med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

Med andre ord skal praktikanten indgå som en del af teamet hos ejendomsmægleren, så vedkommende får berøring med sagsgangen i en ejendomshandel samt kundebetjening og annoncering.

Det er vigtigt at pointere, at praktikanten ikke må udføre mæglerfaglige og kunderettede opgaver på egen hånd.

Planlæg forud

Det er muligt at optage praktikanter fra finansøkonom to gange om året, mens finansbachelorer kun kan komme i praktik i andet halvår.

For finansøkonomstuderende begynder praktikperioden i enten januar/februar eller august/september.

Praktikforløbet på finansbacheloruddannelserne starter i august/september.

Det er en god ide at være ude i rigtig god tid, når I skal finde en praktikant til jeres virksomhed. Hvis muligt anbefaler vi i DE, at man planlægger et år forud.

Sådan finder du din praktikant

Hvis man ønsker en praktikant, er der mulighed for at møde potentielle kandidater til et praktikforløb ved erhvervsakademiernes karrieredage. De afholdes typisk to gange årligt. Man kan kontakte erhvervsakademierne for yderligere info. Find kontaktoplysninger her.

Man kan også slå jobopslag op og afvente eventuelle ansøgere. Eller man kan afvente, at man bliver kontaktet af den studerende selv, der viser interesse for virksomheden.