18. november 2020

Ti klimavenlige tiltag på ejendomsmarkedet

I Dansk Ejendomsmæglerforening har vi udarbejdet ti forslag til tiltag, der skal reducere CO2-udledningen. For i kampen for at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030, er alle dele af samfundet nødt til at tage ansvar.

Folketinget vedtog i 2019 en ambitiøs klimalov. Den indebærer en reduktion af Danmarks CO2-udledning i 2030 med 70% i forhold til udledningen i 1990. Hvis målet skal nås, kræver det, at alle dele af det danske samfund hjælper til.

Derfor har vi i Dansk Ejendomsmæglerforening set på, hvilke tiltag vi kan komme med fra vores del af samfundet. Det er blevet til ti forslag til nedbringelse af CO2-udledningen fra husstandene.

Nemmere at optage lån til klimaforbedringer

De ti forskellige forslag er alle sammen tiltag, der skal gøre det nemmere for boligejere at foretage energivenlige husforbedringer. Til at starte med vil det være nemmere adgang til at optage lån til klimaforbedringer på huset. Vi oplever, at der er en stor velvilje fra boligkøberne til at foretage klimaforbedringer på deres huse. Men de bliver ikke mødt med samme velvilje fra Finanstilsynet, der har indført mange stramninger på bankernes udlån til boligkøb. Derfor er første skridt på vejen mod mere klimavenlige boliger, at boligkøbere får mulighed for at optage lån til klimaforbedring ud over en gældsfaktor på fire men stadig med krav til rådighedsbeløb.

Derudover bør der være et tilbud til alle nye boligejere om gratis besøg af energikonsulent efter boligkøb. På den måde kan boligejere få råd og vejledning til, hvordan de kan forbedre boligens energimærke ved hjælp af ofte nemme og rentable energiforbedringer.

Faktaboks

  • Danske husstande har det femte højeste niveau af CO2-udledning i EU. 
  • 80 procent af energiforbruget i Danmark bruges i gennemsnit på opvarmning af private hjem.
  • I Danmark er der omkring 2,5 mio. boliger. Langt størstedelen er bygget før 2015, hvor kravet om energieffektivitet i boliger blev strammet op. 
  • Næsten 200.000 danske hjem har energimærke E eller dårligere. Mere end én million danske boliger er slet ikke blevet tildelt et energimærke. 

Kilder: "Klimaguiden" af Anders Nolting Magelund og Anna Fenger Schefte og IOP Publishing, Environmental Research Letter

I det hele taget handler det om at give boligejerne flere incitamenter til at foretage klimaforbedringer. Det skal give mening for dem – også økonomisk. Derfor mener vi, at der bør være mulighed for dobbelt håndværkerfradrag i det første ejer-år. For hvis en ny boligejer skal i gang med at gennemføre en mere omfattende klimavenlig renovering, kommer udgifterne til håndværkerlønninger let til at overstige de 12.500 kr., som fradraget er på nu.

Derfor foreslår Dansk Ejendomsmæglerforening, at håndværkerfradraget i det første ejer-år skal være dobbelt så stort. Et andet tiltag, der også vil have effekt på nuværende boligejere, vil være muligheden for at opspare flere års håndværkerfradrag.

Ti klimatiltag

Vil du vide mere om, hvilke klimatiltag man kan tage på ejendomsområdet? Læs vores ti forslag til klimavenlige tiltag her.

Læs vores forslag til klimatiltag

Kontakt

Public affairs- og kommunikation

Åben alle hverdage fra kl. 09.00-16.00

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C