27. maj 2024

Vending for butikker: Nu bliver der færre ledige kvadratmeter

Efter fem kvartaler i træk med stigende udbud af butikslokaler viser de nyeste tal fra Ejendomstorvet.dk et fald i antallet af udbudte kvadratmeter. Forklaringen kan være udsigten til pæne lønstigninger samt fleksible udlejere og stagnerende nethandel.

Dansk økonomi buldrer derudad, og nu kan detailhandlen melde om en positiv vending: Det seneste kvartal er der blevet lidt færre udbudte kvadratmeter efter fem kvartaler i træk med stigende udbud af lokaler. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over erhvervslokaler, udgivet af erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Udbuddet af lokaler til butik, café eller takeaway begyndte at stige, da krigen brød ud i Ukraine, og vi fik høj inflation og stigende rente. De seneste fem kvartaler er udbuddet af kvadratmeter steget uafbrudt, men vores nyeste tal viser, hvad der kan være en vending: Udbuddet var nemlig faldet en anelse ved indgangen til 2. kvartal. Der har især været rift om de lidt større lokaler, mens noget kunne tyde på, at vordende iværksættere stadig er forsigtige. Det seneste par år har udbuddet af lokaler under 400 kvadratmeter ligget omkring 1.400, mens der kun var udbudt omtrent 800 små lokaler i 2021,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Portalen drives på foreningsbasis af landets ejendomsmæglere og uden krav om overskud ligesom boligportalen Boligsiden.dk. I øjeblikket er knap 10.800 erhvervslejemål og ejendomme over hele landet udbudt på Ejendomstorvet.dk, heraf 2.100 lokaler til enten butikker, spisesteder eller takeaway.

”Den positive udvikling for butikslokaler hænger sammen med en stærk dansk økonomi og den høje beskæftigelse. Forbrugertilliden er steget gennem flere måneder, og med forårets lønaftaler har mange danskere fået udsigt til pæne lønstigninger. Forhåbentlig fortsætter de positive takter og kan måske få flere til at tage springet som selvstændig. Lige nu er der i hvert fald mange mindre lokaler at vælge imellem på mæglernes hylder,” siger Ole Hækkerup, administrerende direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Også strukturelle ændringer har betydning vurderer en mangeårig ekspert i detailhandel og butikslokaler.

”Kæder som fx Billigblomst, Jysk og Normal er efterhånden rykket ind i de fleste af de lukkede Aldi-butikker og Irma’er. Efter en periode, hvor nogle kæder trimmede deres net af butikker, oplever vi igen, at nye koncepter og udenlandske kæder kommer til. Samtidig ser nethandlen ud til at stagnere til fordel for de fysiske butikker, og så har vi de seneste tre-fire måneder kunnet registrere, at mange lejeforhandlinger er faldet på plads. Tidligere var nogle udlejere måske lidt mere firkantede, men nu er mange blevet enige med deres lejere – alternativet havde været, at nogle kæder havde opsagt deres lejemål,” siger Frank Heskjær, detailchef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

I hele landet er der lige knap 20,6 mio. kvadratmeter butiksareal, og ved indgangen til 2. kvartal var 631.500 kvadratmeter udbudt til leje eller salg på Ejendomstorvet.dk – mod 633.500 kvadratmeter kvartalet forud. Målt i forhold til det samlede areal svarer udbuddet til 3,1 procent – mod 2,9 procent for et år siden og 2,6 procent lige før krigsudbruddet i Ukraine.

Aktuelle tendenser for butikslokaler

 • Tomgangen er faldet en smule efter 5 kvartaler i træk med stigende udbud af lokaler
 • Stærk dansk økonomi og tårnhøj beskæftigelse
 • Lønaftaler i foråret har givet mange danskere udsigt til pæne lønstigninger – efter den kraftige inflation i 2022
 • Nethandlen har tilsyneladende toppet og er måske ved at aftage
 • De fleste tomme Aldi-butikker og Irma’er (i Østdanmark) er blevet overtaget af andre
 • Kæder som Biltema, Jysk, Lidl og Normal udvider
 • Nye koncepter og nye udenlandske kæder dukker op, især i de største byer
 • Nogle kæder har trimmet deres net af butikker
 • Færre bliver selvstændige med butik, café eller klinik – derfor er udbuddet af små lokaler steget
 • På landsplan er tomgangen 3,1 pct. af de samlede lokaler
 • Tomgangen er lavest i Region Hovedstaden med 2,6 pct. og højest i Syddanmark med 3,6 pct.

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/logistik-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk er Danmarks førende portal med det største udbud af erhvervslokaler til leje, salg og investering – fra over 300 medlemmer og annoncører, herunder erhvervsmæglere, pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk drives af landets ejendomsmæglere via foreningen Erhvervsmæglerbasen og uden krav om overskud.

Ejendomstorvet.dk formidlede i 2023 over 3.300 transaktioner, svarende til 10,6 milliarder kroner. Portalen har hver måned over 200.000 besøgende.

EjendomDanmark er brancheorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Medlemmerne er blandt andet pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer, grundejerforeninger, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og fonde.

Har du spørgsmål til statistikken?

Du er velkommen til at kontakte cheføkonom i DE Troels Theill Eriksen, hvis du har spørgsmål til udbudsstatistikken.

Troels Theill Eriksen

Troels Theill Eriksen

Cheføkonom

 • tte@de.dk
 • 32 64 45 33
 • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C

Få hele datasættet

Hvis du vil vide mere, kan du få hele datamaterialet for markedsindekset 2. kvartal 2024 her.

Se hele datasættet her