I årets 1. kvartal steg parcel- og rækkehuspriserne med 0,3 pct., ejerlejlighedspriserne steg med 2,2 pct., mens sommerhuspriserne faldt med 0,7 pct. Det viser den netop offentliggjorte Boligmarkedsstatistik, der udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet.

Over året (1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016) steg parcel- og rækkehuspriserne med 2,6 pct., mens ejerlejlighedspriserne steg med 9,5 pct., og sommerhuspriserne faldt med 1,7 pct.

Der blev indgået 4,9 pct. færre handler med de tre ejendomstyper i 1. kvartal 2016 i forhold til i første kvartal sidste år (se figur 1), men handelsaktiviteten i kvartalet var stadig højere, end i samme kvartal i alle år fra 2007 til 2014.

I Region Syddanmark og Region Sjælland har der været flere handler i årets første kvartal end i perioden sidste år, mens der har været færre handler i Region Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland.

Fortsat flere handlerne end i kriseårene

”Handelstallene for årets første tre måneder tegner et billede af et boligmarked, hvor aktiviteten i år ikke er lige så høj som sidste år, men fortsat er præget af højere aktivitet, end i slutningen af nullerne og i starten af tierne,” siger cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening Troels Theill Eriksen.

Siden antallet af boliger til salg toppede, er der kommet en del færre ejerlejligheder og parcel- og rækkehuse til salg, mens udbuddet af sommerhuse kun er faldet ganske lidt (se figur). Lige nu står knap 5,9 procent af landets sommerhuse til salg, mod 2,4 procent af landets parcel- og rækkehuse og 2,2 procent af ejerlejlighederne. Udviklingen i udbuddet afspejler sig i prisudviklingen (se figur 3).

”Priserne på parcelhuse har næsten ligget stille, ejerlejlighedspriserne er steget, og sommerhuspriserne er faldet. Det stemmer godt overens med, at en større andel af landets sommerhuse er til salg, end det gælder for de andre to boligtyper,” fortsætter Troels Theill Eriksen.

Se den fulde boligmarkedstatistik her

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Cheføkonom Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening, mobil: 61 22 45 65 / e-mail: tte@de.dk

 

Figur 1: Udviklingen i handler siden 2004

BMS 1. Kvartal 2016 Handler siden 2004 

Figur 2: Udviklingen i salgsudbuddet siden 2004

BMS 1. kvartal 2016 Udbud Antal til salg 2004

Figur 3: Udviklingen i priser siden 1992

BMS 1. kvartal 2016 Prisudviklingen siden 1992