Det nye boligskattesystem træder i kraft i 2021, og de nye vurderinger til landets boligejere udsendes i 2020. Se her hvad det kan komme til at betyde for boligejere i din kommune.

Overordnet er det forventningen, at to tredjedele af landets ejerboliger enten vil opleve, at de vil få en skattelettelse eller uændrede boligskattebetalinger ved overgangen til det nye system i 2021 i forhold til, hvis man havde bevaret det nuværende system. Og den resterende tredjedel af ejerboligerne vil opleve, at deres samlede boligskatter på papiret vil stige - men det er kun på papiret, da det vil udløse en skatterabat, så de ikke kommer til at betale mere i boligskatter.

Derudover ville alle de boligejere, der har betalt for meget i boligskatter i årene siden 2011, få en tilbagebetaling for den boligskat de har betalt for meget. Slutteligt vil alle dem, der stod til fremtidige stigninger i grundskylden, få aflyst fremtidige stigninger i grundskylden.

Dansk Ejendomsmæglerforening har taget udgangspunkt i beregninger fra Skatteministeriet og suppleret med en beregning af, hvad det vil betyde for prisudviklingen, hvis skattelettelser og skatterabat, alt andet lige, sætter sig fuldt ud i boligpriserne, når det nye system træder i kraft. Se alle tallene for ejerboliger i kommunerne i din landsdel her


Begreber

Skattelettelse: Mange boligejere vil opleve, at deres samlede boligbeskatning (grundskyld og ejendomsværdiskat) vil falde i 2021 ved overgangen til det nye system. Dermed vil de opnå en skattelettelse i boligskatten.

Skatterabat: Hvis en boligejer oplever, at de nye vurderinger, nye grundskyldspromiller og nye satser for ejendomsværdiskatten giver en højere samlet boligbeskatning i 2021 end den boligbeskatning, som man ville have haft, hvis de gamle skatteregler var videreført, så gives der en skatterabat, så boligejeren betaler præcis samme samlede boligskat, som vedkommende ville med de gamle regler med ejendomsværdiskattestop og stigningsbegrænsningsregel for grundskylden.

Aflyst grundskyld: Siden skattestoppet 2002 har der været et loft over den årlige stigning i grundskyldsbetalingen. Det betyder, at nogle boligejere betaler en grundskyld, der er lavere end den aktuelle grundskyldspromille gange den aktuelle grundvurdering, og hvis man ikke indførte det nye boligskattesystem, ville de samme boligejere kunne se frem til fortsatte årlige stigninger i grundskylden. Med indførelsen af det nye boligskattesystem aflyser man disse stigninger i grundskyldsbetalingen.

Priseffekt: Priseffekten er beregnet således, at boligpriserne efter skatterabat eller skattelettelse er justeret, så de samlede udgifter til boliglån og boligskatter er de samme før og efter, de nye skatteregler træder i kraft den 1. januar 2021.

Det er antaget, at boligerne er finansieret med 80% fastforrentet realkreditlån med afdrag og 15% banklån med afdrag.


Generelt

Vi kender først de helt endelige konsekvenser af det nye skattesystem, når vi kender de helt endelige vurderinger og det politiske forlig er gjort til lov, men disse beregninger er en rettesnor for, hvad der vil ske med boligskatterne i 2021. Beregningerne er ”alt andet lige”-beregninger, så udviklingen i beskæftigelsen, lønninger, formuer, renter mm., som er afgørende for prisudviklingen, er ikke medtaget.