ETIK 1

Den 21. november vedtog DE's bestyrelse nye etiske normer med bred opbakning fra repræsentantskabet.

Normerne skal sikre, at alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening opfører sig etisk korrekt og agerer i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik i deres professionelle virke. Man er først og fremmest rådgiver for sine kunder og skal derfor altid varetage sine kunders interesser før egne. Normerne indeholder et kompetencekrav om, at man kun påtager sig opgaver, som man har den fornødne kompetence til.

Der stilles krav om, at alle indehavere og medarbejdere har den nødvendige kompetence og erfaring til at udfører diverse mægleropgaver, inden man udfører dem. Dvs. inden en person udfører en opgave, skal personen have tilstrækkelig oplæring, samt tilstrækkeligt kendskab og viden om regler, normer, kutyme mm.

For at sikre, at alle medarbejdere og indehavere har grundlæggende kompetencer og viden om de forskellige opgaver, der udføres i ejendomsformidlingsvirksomhederne, har DE’s bestyrelse vedtaget en opdateret udgave af reglerne om uddannelse. Reglerne fastsætter nye minimumskrav for uddannelsesaktivitet, der skal være med til at imødekomme det nye kompetencekrav. Det skal dog understreges, at uddannelse ikke kan stå alene, men skal ses som et supplement til oplæringen i de enkelte butikker.

Flere oplysninger følger

I den kommende tid vil der løbende blive udsendt mere og detaljeret information ud om de nye etiske normer og ændrede uddannelseskrav. Nogle af jer vil også modtage direkte besked om, hvilke forpligtelser de nye regler medfører for jer.