Priserne stiger, prisnedslagene bliver mindre, salgstiderne bliver kortere, antallet af parcelhuse til salg øges og salget falder. Sådan er status over udviklingen på parcelhusmarkedet på landsplan i løbet af det seneste år.

Priserne stiger

Den netop offentliggjorte Boligmarkedsstatistik for årets 3. kvartal viser, at parcelhuspriserne i løbet af det seneste år er steget i alle landsdele, og på landsplan har stigningen været på 4,4%. I løbet af det seneste kvartal er parcelhuspriserne steget i alle landsdele bortset fra København by, Sydjylland og Vestjylland. På landsplan var stigningen på 1,1%. 

Mindre prisnedslag og kortere salgstid i store dele af landet

Prisnedslagene målt som salgsprisen i forhold til første udbudspris er over det seneste år faldet i alle landsdele bortset fra i København by, Københavns omegn og Nordsjælland. På landsplan var det gennemsnitlige nedslag på 6,81%. Det var lavest i Østsjælland (3,91%) og højest i Vestjylland (8,97%).

Salgstiden er over det seneste år faldet i alle landsdele bortset fra i København by og Nordjylland. Den gennemsnitlige salgstid er nu på 186 dage. Den er lavest i København by med 98 dage og højest i Nordjylland med 232 dage.

Lidt flere boliger til salg og færre handler end for et år siden

Udbuddet af boliger til salg er steget på landsplan det seneste år med 0,5%. Den største stigning har været i Københavns omegn med 15,1%, mens udbuddet på Bornholm har udvist det største fald (-15,4%).

Antallet af handler lå lavere i 3. kvartal i år end i samme kvartal sidste år i alle landsdele bortset fra i Nordjylland. I hele landet blev der handlet 8.994 parcelhuse i 3. kvartal i år mod 9.360 i 3. kvartal sidste år.

”Dagens tal tegner et billede af et boligmarked, der har udvist en forholdsvis stabil udvikling i løbet af det seneste år. Parcelhuspriserne stiger lidt, handelsaktiviteten har været højere, end vi har set i årene fra 2008-2014, men har indtil videre ligget lavere i år end sidste år. 2016 har været præget af en fortsat lav rente og fremgang i dansk økonomi til gavn for boligmarkedet”, siger Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Se Dansk Ejendomsmæglerforenings, Realkreditrådets, Realkreditforeningens og Finansrådets fælles pressemeddelelse i denne pdf

 


For yderligere oplysninger kontakt:

Cheføkonom Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening – tlf. 6122 4565 / tte@de.dk