Netop nu forhandles indretningen af fremtidens boligskattesystem på Christiansborg. Der er mange gode elementer i den skitse, der ligger på forhandlingsbordet. Men der er en knast, som Dansk Ejendomsmæglerforening og Dansk Byggeri håber, politikerne vil file væk, så der sikres større mobilitet på boligmarkedet og en sundere økonomisk udvikling. Knasten er, at den skatterabat, der gives til nogle boligejere, kun tilfalder dem, der ejer en bolig inden årsskiftet 2020/2021. Mens den ikke gives til personer, der køber bolig efter 2020.

Både Dansk Ejendomsmæglerforening og Dansk Byggeri støtter idéen om en skatterabat, som giver tryghed og sikrer, at boligejerne ikke rammes for hårdt af det nye vurderingssystem, som trods forbedringer aldrig vil kunne ramme 100% præcist. Men skatterabatten bør udformes, så den hverken hæmmer mobiliteten eller skaber uheldige stop-and-go-udsving i økonomien. 

 

Attraktivt at bygge nyt før 2021 – uattraktivt efter

Med den tidligere V-regerings bud på indretningen af skatterabatten, bliver det relativt attraktivt at købe en bolig før 2021 og derved få sikret sig en skatterabat. Og det bliver attraktivt at få bygget og solgt boliger inden 2021, da man så kan sælge dem med skatterabat. Men efter 2020, når skatterabatten for nykøb falder bort, vil det ikke længere være så attraktivt at bygge eller købe bolig.

Boligkøbere efter 2020 kan forsøge at forhandle en lavere pris hjem, så de kompenseres for den udeblevne skatterabat. Men det kan tage tid, før markedet finder en ny prisligevægt, så der er grund til at frygte en periode, hvor handlerne er få, og byggeaktiviteten lav.

 

Lavere mobilitet

Dem, der har købt en bolig inden 2021, må også forventes at være mindre tilbøjelige til at flytte, end de var før, da deres skatterabat falder bort, når de flytter. Det hæmmer mobiliteten i samfundet.

”Hvis ikke både boligkøbere før og efter årsskiftet 2021 får en boligskatterabat, risikerer vi et uhensigtsmæssigt udsving i byggeriet og på boligmarkedet med stor aktivitet frem til 2021 og markant lavere byggeaktivitet efterfølgende. Og mobiliteten i samfundet vil falde efter 2020 til ugunst for familier, erhvervsliv og samfundsøkonomi”, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.

”Derfor opfordrer Dansk Ejendomsmæglerforening sammen med Dansk Byggeri forhandlerne i Folketinget til at finde en løsning, hvor man enten lader skatterabatten gå videre til kommende ejere af boligerne, så den udhules nominelt over årene, eller en løsning, hvor man udfaser skatterabatten over en årrække på 30 år”, siger Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening.


For yderligere oplysninger kontakt: 

Formand for Dansk Ejendomsmæglerforening Torben Strøm, mobil 20 73 36 21.

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, mobil 28 50 38 19


Om skatterabatten

Hvis man står til at skulle betale en højere samlet boligskat efter de nye vurderinger og de nye skattesatser ligger fast, vil man få en skatterabat svarende til det beløb, man ellers skulle betale mere.

Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere, der har købt eller køber deres bolig inden 2021, skal betale en højere samlet boligskat ved overgangen til de nye skatteregler i 2021, end med de nuværende regler. I den tidligere regeringens udspil ”Tryghed for boligejerne” gælder skatterabatten frem til den dag, boligen sælges og dermed ikke for folk, der køber bolig efter 2020.